Vyspělé technologie

PROČ ORACLE

ORACLE JE JEDNIČKA VE VYSPĚLÝCH TECHNOLOGIÍCH

Společnost Oracle rozumí oboru vyspělých technologií a jeho neodkladným náročným úkolům včetně vzrůstajících očekávání zákazníků. Aby mohla uspokojit potřeby vašeho podniku, sada Oracle pro vyspělé technologie poskytuje informační základ společně s nejúplnější a nejintegrovanější sadou podnikových aplikací, serverů a úložišť ve svém odvětví k propojení a automatizaci procesů a zjednodušení informační infrastruktury.

Jedině Oracle nabízí jednotný datový model, který shromažďuje a synchronizuje informace v reálném čase v celé zásobovací síti a umožňuje tak:

 • zadat a řídit outsourcingové operace
 • umožnit přeměnu na zeštíhlené a agilní zásobovací sítě
 • řídit a rozvíjet výnosné služby
 • zlepšit viditelnost a spolupráci v rámci prodejních kanálů
 • zajistit dosažení souladu s finančními a ekologickými předpisy (Sarbanes-Oxley, WEEE a RoHS)
 • zavést a uchovat výnosnou inovaci
 • Java je nejpoužívanější programovací jazyk na světě
 • 40 z 40 předních společností v oboru vyspělých technologií používá Oracle
 • 30 z 30 předních výrobců původního elektronického vybavení provozuje aplikace a technologii Oracle
 • 8 z 10 předních polovodičových společností provozuje aplikace Oracle
 • 14 z 25 předních distributorů vyspělých technologií provozuje aplikace Oracle
 • 10 z 10 předních nevýrobních polovodičových společností provozuje aplikace Oracle
 • 8 z 10 předních společností poskytujících služby v oblasti elektronické výroby provozuje aplikace Oracle
 • 9 z 10 předních softwarových společností provozuje aplikace Oracle

Aplikace Oracle pro vyspělé technologie jsou pod záštitou programu Applications Unlimited, který chrání vaši investici prostřednictvím plánů na pokračující vylepšení produktu a podpory po celou dobu jeho životnosti. Díky nejlepší technologii na světě a integracím založeným na našem Oracle Fusion Middleware můžete dosáhnout nejkratší doby implementace při nejnižších celkových nákladech na vlastnění.

Kompletní portfolio serverů, datových úložišť, softwaru a síťových produktů Sun, na kterém jsou řešení společnosti Oracle založena, je navržené pro společnou práci a poskytování rekordního výkonu, zjednodušené správy a efektivity šetřící náklady.

ZVOLTE SVŮJ SEGMENT

KLÍČOVÉ PRODUKTY PRO VYSPĚLOU TECHNOLOGII

ŘEŠENÍ PRO JEDNOTLIVÁ ODVĚTVÍ SPOLEČNOSTI ORACLE PRO VYSPĚLÉ TECHNOLOGIE

Řešení pro jednotlivá odvětví společnosti Oracle využívají špičkové portfolio našich produktů, pomocí něhož reagují na komplexní obchodní procesy, které s daným odvětvím souvisejí. Tato řešení umožňují rychleji uvádět produkty na trh, snížit náklady a získat výhodu nad konkurencí.

Oracle 420220437006