Odvětví Oracle

Zaměření na odvětví

Ostré zaměření na odvětví

Různá odvětví čelí specifickým výzvám. Potřebujete partnera, který vám je bude pomáhat řešit a který vaše odvětví do hloubky zná.

Specifické aplikace pro jednotlivá odvětví

Trendy transformace odvětví

Co mají firmy dělat, aby si zachovaly své postavení v tomto rychle se měnícím prostředí, kde vše řídí zákazníci?

Změny v odvětvích

Přichází změna

Vaše odvětví se mění — a velmi rychle. Zažíváte to každý den. Pomáhají vám partneři ve strategickém podnikání dobývat nové obchodní příležitosti?

Rychle se měnící zařízení, data, demografie

Zařízení, data, demografie

Zařízení, data a demografie rychle mění způsob práce v odvětvích. Chcete se té změně vyhnout nebo ji využít?

Odborníci v odvětví

Hluboké znalosti o oblasti

Nesvěřujte své nejdůležitější aplikace komukoli. Pracujte s odborníky, kteří znají svůj obor do hloubky.

Pozadí transformace systémů Celcom: CX
Transformace systémů Celcom s podporou CX

V zásadě jsme se rozhodli pro komplexní řešení Oracle, které pokrývá všechny potřeby od obchodních systémů po online portály i základní repozitář systému CRM.

—Suresh Sidhu, generální ředitel a provozní ředitel, Celcom Axiata
Finanční ředitel Deloitte uvádí
Pohled na finanční služby s finančním ředitelem společnosti Deloitte

Finanční ředitelé se mnohem rychleji zapojí do analýz dat při předvídání otázek vztahů mezi proměnnými a obchodem… nebo mezi talentem a pamětí.

— Frank Friedman, Deloitte
Finanční ředitel

Další informace

 
 

Hardware and Software, Engineered to Work Together