JD Edwards EnterpriseOne

 

Zůstaňte v kontaktu:

JD Edwards EnterpriseOne společnosti Oracle je integrovaná sada aplikací komplexního softwaru plánování podnikových zdrojů, která slučuje obchodní hodnotu, technologii založenou na standardech a důkladné zkušenosti z odvětví do podnikového řešení s nízkými celkovými náklady na vlastnictví. EnterpriseOne je první řešení ERP, které umožňuje spuštění všech aplikací na zařízení Apple iPad. JD Edwards EnterpriseOne podporuje také mobilní aplikace.

Proč Oracle?

Jedině produkt JD Edwards EnterpriseOne nabízí větší možnost výběru databází, operačních systémů a hardwaru, můžete tedy vytvořit a rozšiřovat řešení IT podle provozních požadavků. JD Edwards poskytuje více než 80 aplikačních modulů, které podporují různorodý soubor podnikových procesů a klíčová řešení odvětví, jako jsou spotřebitelské balení zboží, výroba, intenzivní využití aktiv a projekty a služby.


Finanční řízení

Pokud potřebujete účtovat každou drobnou minci, která přichází nebo odchází v každé měně a v každé zemi, je pro vaši organizaci zásadní mít správnou finanční základnu. Řešení pro finanční správu Oracle JD Edwards EnterpriseOne vám pomohou rychleji reagovat na vaše měnící se prostředí, zefektivnit finanční operace a zlepšit přesnost vašeho finančního výkaznictví.


Řízení projektů

Převezměte řízení a proaktivně spravujte projektové náklady a fakturace, od koncepce až po dokončení, s aplikací pro správu projektů Oracle JD Edwards EnterpriseOne.


Správa životnosti aktiv

Řešení Oracle JD Edwards EnterpriseOne Asset Lifecycle Management pomáhá posílit hodnotu vašich aktiv, ať již se jedná o závody, zařízení nebo vybavení. Od plánování kapitálu a rozpočtování po zadávání zakázek a provoz, údržbu a opravy, umožňuje JD Edwards EnterpriseOne Asset Lifecycle Management maximalizovat ziskovost a návratnost investic v průběhu celého životního cyklu aktiv.


Správa objednávek

Oracle JD Edwards EnterpriseOne Order Management vám umožňuje zefektivnit zpracování objednávek a udržet viditelnost a řízení sledování objednávek v průběhu životního cyklu objednávky.


Řízení výroby

Oracle JD Edwards EnterpriseOne Manufacturing and Engineering pomáhá výrobcům (zejména těm, kteří operují v rámci smíšeného režimu (provozní, diskrétní, opakující se atd.) výrobního prostředí) vytvářet, vyrábět a distribuovat výrobky včas, používat efektivní procesy, které optimalizují zdroje, a plnit očekávání zákazníků ohledně kvality, ceny a termínu dodání. Díky posílení o řešení Oracle Agile Product Lifecycle Management mohou konstruktéři úzce spolupracovat s výrobními a souvisejícími schopnostmi produktu JD Edwards EnterpriseOne.


Mobilní řešení

Řešení Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Solutions nabízí personalizované služby poskytující zákazníkům široké možnosti volby a zajišťuje vyšší produktivitu díky řešením správy přístupným kdykoli a odkudkoli.


Výkaznictví

Oracle JD Edwards EnterpriseOne One View Reporting představuje funkční řešení výkaznictví v reálném čase speciálně určené pro koncové zákazníky. Toto řešení jim umožňuje přístup a přizpůsobení transakčních dat do seznamů, grafů a tabulek, a zjednodušuje tak využití informací. Intuitivní rozhraní produktu One View Reporting umožňuje koncovým uživatelům flexibilně vytvářet individuální provozní zprávy napříč celou platformou EnterpriseOne bez nutnosti IT podpory.


Oracle 420220437006
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View