Oracle OLAP

Snížení celkových nákladů na vlastnění provedením komplexní analýzy stávající databáze
Oracle OLAP — volitelný doplněk k databázi Oracle Database 11g Enterprise Edition — je výpočetní stroj, který podporuje celé spektrum vyspělých analytických aplikací včetně plánování, sestavování rozpočtu, prognóz, prodeje a marketingu a pomáhá tak zjišťovat klíčové podnikatelské trendy a modelovat komplexní scénáře podnikání. Trojrozměrná zhmotněná zobrazení OLAP v databázi Oracle Database 11g výrazně zrychlují provádění složitých analytických dotazů s přístupem k vícedimenzionálním datům.

VÝHODY

  • Omezení pohybu dat a latence —s doplňkem Oracle OLAP již nemusíte replikovat data na samostatný autorizovaný server OLAP, neboť všechna vaše vícedimenzionální data jsou uložena přímo v relačním stroji Oracle Database. Pracovníci s rozhodovacími pravomocemi mohou využívat mnohem rychlejší přístup ke kvalitnějším informacím.
  • Nižší náklady na IT a komplikovanost—Oracle OLAP umožňuje snížení nákladů a výrazné zjednodušení prostředí IT. S doplňkem Oracle OLAP již není třeba pořizovat další hardware a stačí spravovat jediný server a model zabezpečení. Oracle OLAP také umožňuje přístup SQL k vícedimenzionálním typům dat, takže lze využít stávající investici do nástrojů SQL, aplikací a kvalifikace.
  • Podniková—analytika s koncepcí Grid Computing—jednoduše nemá smysl poskytovat pracovníkům s rozhodovacími pravomocemi přístup k datům, jestliže nejsou k dispozici. Oracle OLAP a Oracle Real Applications Clusters společně tvoří základ velmi velkých vícedimenzionálních databází (VLDM), které dokážou poskytnout nepřetržitý přístup k informacím tisícům uživatelů současně.