Oracle Spatial a Oracle Locator

Využijte umístění k vyšší návratnosti investice do technologie Oracle
Produkt Oracle Locator, který je zahrnut ve všech verzích databáze Oracle, poskytuje mnoha podnikovým aplikacím funkce a mapování potřebné pro umožnění práce s určenou polohou. Prostorové funkce Oracle Spatial — volitelný doplněk k produktu Oracle Database 11g Enterprise Edition — zahrnuje plnou podporu 3D a webových služeb pro správu veškerých územních dat včetně vektorových a rastrových dat, topologie a síťových modelů. Je navržen tak, aby vyhovoval potřebám vyspělých zeměpisných informačních systémů (GIS) pro použití např. při obhospodařování půdy, veřejných službách a obraně/zajištění bezpečnosti vlasti. Otevřený nativní prostorový formát Oracle eliminuje náklady na samostatné, autorskými právy chráněné systémy a podporují ho všichni přední prodejci GIS. Jedině Oracle poskytuje špičkové zabezpečení, výkon, rozšiřitelnost a spravovatelnost pro aktiva v podobě nepostradatelných prostorových informací.

S verzí Oracle Database 11g nabízí produkt Oracle Spatial ještě lepší výkon, správu, síťové aplikace, směrování a geokódování. Mezi nové schopnosti patří bodové geokódování, podpora aplikací trasování nákladních automobilů a infrastrukturu pro modelování a vizualizaci 3D. GeoRaster má nové rozhraní Java API a podporuje ho nástroj ETL s otevřeným zdrojovým kódem GDAL. Sémantické technologie produktu Oracle Spatial poskytují silnější zabezpečení, indexování dokumentů, správu změn při spolupráci, zvýšenou podporu standardů a výrazně rychlejší výkon.

VÝHODY

  • Úspora nákladů na správu a infrastrukturu—konsolidace aktiv v podobě prostorových dat prostřednictvím doplňku Oracle Spatial
  • Zefektivnění podnikových procesů, zlepšení kvality a služeb—integrace inteligence pro práci s určenou polohou do aplikací
  • Poskytnutí celopodnikového prostorového přístupu—umožnění všem podílníkům využívat prostorová data bez dalšího softwaru
  • Správa prostorových informací s maximálním zabezpečením, rozšiřitelností a výkonem—maximální využití investic do technologie Oracle a kvalifikace
Oracle 420220437006