Oracle Database Security

Zabezpečení skrz naskrz

Důvody pro zakoupení produktu Oracle Database Security

Společnost Oracle od samého začátku poskytuje nejvyspělejší technologii v celém odvětví, která zabezpečuje data ve zdroji — v databázi. Společnost Oracle nabízí ucelené portfolio řešení zabezpečení, které zajišťuje utajení dat, ochranu před ohrožením ze strany interních pracovníků a splnění zákonných požadavků databází společnosti Oracle i jiných dodavatelů. Výkonné preventivní a detektivní zabezpečení společnosti Oracle zahrnuje sledování a blokování databázových aktivit, řízení přístupu privilegovaných uživatelů a multifaktorové řízení přístupu, klasifikaci a vyhledávání dat, transparentní šifrování dat, konsolidované provádění auditů a výkazů, zabezpečenou správu konfigurace a maskování dat. Díky společnosti Oracle mohou zákazníci nasadit spolehlivá řešení zabezpečení dat, která nevyžadují změny stávajících aplikací a šetří tak čas i peníze.


Oracle Key Vault
Oracle Key Vault

Řešení Oracle Key Vault umožňuje zákazníkům nasazovat šifrování a další možnosti zabezpečení díky centrální správě šifrovacích klíčů, peněženek Oracle Wallet, klíčenek Java Keystore a souborů s přihlašovacími údaji.


Oracle Audit Vault and Database Firewall
Oracle Audit Vault and Database Firewall

Sleduje provoz databází Oracle i jiných dodavatelů a zjišťuje a blokuje hrozby a zároveň zlepšuje vykazování kompatibility konsolidováním dat auditu databází, operačních systémů, adresářů a jiných zdrojů.


Advanced Security
Oracle Advanced Security

Vyhovuje mandátům ochrany soukromí a zákonných požadavků, které vyžadují šifrování a redigování (maskování zobrazení) dat aplikací, jako jsou kreditní karty, čísla sociálního zabezpečení nebo osobní údaje (PII). Díky šifrování dat v klidovém stavu a maskování dat, kdekoli opustí databázi, poskytuje produkt Oracle Advanced Security nejúspornější řešení komplexní ochrany dat.


Database Vault
Oracle Database Vault

Dosáhnete vyššího zabezpečení stávajících aplikací a lepšího plnění zákonných požadavků včetně rozdělení povinností, nejmenšího oprávnění a dalších preventivních řídicích prvků, které zaručí integritu a utajení dat. Produkt Oracle Database Vault proaktivně chrání data aplikací uložená v databázi Oracle před přístupem privilegovaných uživatelů databáze.


Label Security
Oracle Label Security

Umožňuje snadnou kategorizaci a zprostředkujte vám přístup k datům na základě jejich klasifikace. Produkt Oracle Label Security je navržen tak, aby splňoval požadavky veřejného sektoru na víceúrovňové zabezpečení a povinné řízení přístupu. Poskytuje flexibilní strukturu, kterou mohou použít vládní i komerční organizace po celém světě k řízení přístupu k datům na principu "co je třeba vědět" tak, aby chránily soukromí dat a dodržovaly legislativní požadavky.


Data Masking and Subsetting
Oracle Data Masking and Subsetting

Vyhovuje nárokům na ochranu soukromých dat, které omezují využití dat zákazníků. Díky balíčku Oracle Data Masking and Subsetting Pack mohou být citlivé informace, jako jsou čísla kreditních karet a čísla sociálního zabezpečení, nahrazeny realistickými hodnotami. Provozní informace tak lze bezpečně použít pro vývoj, testování nebo sdílení s externími nebo zahraničními partnery.


Oracle 420220437006
Oracle Learning Streams
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View