Oracle Hyperion Performance Management Applications

PROČ ORACLE?

JEDINĚ OD SPOLEČNOSTI ORACLE

Aby zůstaly pružné na dnešním rychle se měnícím globálním trhu, musí organizace nacházet lepší způsob pro správu nepostradatelných procesů než tabulky a bodová řešení. Aplikace společnosti Oracle pro řízení výkonu, které jsou jedničkou na trhu, poskytují efektivnější řešení díky integraci strategie, plánování a realizace do komplexního procesu. Aplikace Oracle pro řízení výkonu jsou modulárním balíčkem integrovaných aplikací, které je možné integrovat s transakčními systémy společnosti Oracle i jiných výrobců. Každou aplikaci je možné zavést nezávisle a bude přinášet vysoký stupeň hodnoty, ale lépe pracují společně a integrují procesy strategického, finančního a provozního řízení, přičemž přináší nižší náklady na zavedení a vlastnictví.

  • Ucelená integrovaná sada aplikací představuje společné rozhraní pro web a MS Office, společné nástroje pro sestavy a společnou správu
  • Jednička na trhu v aplikacích finanční uzávěrky a podnikového plánování
  • Jedinečné a mocné schopnosti strategického a prediktivního modelování
  • Integrace dat a metadat s transakčními systémy Oracle nebo jinými včetně schopnosti prohledávat skrz
  • Kompletní, otevřený a integrovaný systém řízení výkonu podniku, který sjednocuje řízení výkonu s podnikovými údaji na společném základě

APLIKACE ORACLE HYPERION PERFORMANCE MANAGEMENT APPLICATIONS

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍPLÁNOVÁNÍ, ROZPOČTY A PŘEDPOVĚDI

 SPRÁVA ZISKOVOSTI

FINANČNÍ UZÁVĚRKA A VÝKAZYSOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

SOUVISEJÍCÍ ŘEŠENÍ


POUZE ORACLE NABÍZÍ VÝRAZNÉ VÝHODY

Hnací motory podniku Oracle umožňuje
Přesnější a agilnější plánování, rozpočty a předpovědi Integraci a zefektivnění celého procesu plánování a předpovědí při snížení komplexnosti a podrobností a umožnění postupných předpovědí
Modelovat strategické možnosti a spravovat riziko Výpočet rizik spojených se všemi strategiemi a plány a porozumění proměnným, které mají největší dopad na riziko
Sjednocení organizace Sjednocení zdrojů a sledování postupu oproti podnikovým strategiím, plánům a cílům
Rychlejší a přesnější uzávěrkana konci období a výkaznictví Integrace a zefektivnění rozšířeného procesu finanční uzávěrky
Oracle 420220437006