Řízení chodu podniku Oracle Enterprise Performance Management a Business Intelligence

PROČ ORACLE?

ORACLE JE JEDNIČKA V EPM A BI

Společnost Oracle je vůdčí společností v řízení chodu podniku (EPM), přičemž sjednocuje řízení chodu a Business Intelligence (BI) a podporuje širokou řadu strategických, finančních a provozních řídicích procesů. Společnost Oracle poskytuje ucelený a integrovaný systém pro řízení a optimalizaci chodu celého podniku. Organizacím to umožňuje dosáhnout stavu dokonalého řízení – inteligence, agilnosti a sladění – který jim poskytuje konkurenční výhodu a dokonale využívá jejich provozní investice.

  • Inteligence— Umožňuje vyspělou integraci, která zvyšuje průbojnost a snižuje náklady na vlastnictví
  • Agilnost—Integrace informací z řízení finančního výkonu, provozní inteligence a transakčních aplikací
  • Sladění—Dosažení inteligence v celém podniku propojením strategických, finančních a provozních řídicích procesů

Špičková řešení EPM a BI od společnosti Oracle poskytnou organizacím lepší náhled, lepší rozhodování a dosažení lepších a rychlejších výsledků.

PRODUKTY SPOLEČNOSTI ORACLE EPM A BI

ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE


APLIKACE ORACLE HYPERION PERFORMANCE MANAGEMENT APPLICATIONS

SKLADOVÁNÍ DATSOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Oracle 420220437006