Oracle Fusion GRC: Nový standard pro správu rizik a soulad s předpisy

PROČ ORACLE

UžITNá HODNOTA PRO STÁVAJÍCÍ APLIKACE  

Pouze komponenta sady Oracle Fusion Applications vedení, riziko a soulad s předpisy (GRC) Oracle Fusion poskytuje kompletní podnikovou platformu pro GRC, která vám nabízí:

 • Schopnost objevovat—unifikovaná inteligence pro přehled stavu všech aktivit GRC v celém podniku
 • Možnost spravovat—komplexní podporu pro mezipodnikové a specifické procesy GRC
 • Možnost prosazovat—automatizované řízení, které je nejlepší ve své třídě a je možné jej provozovat napříč více podnikovými aplikacemi

Oracle Fusion GRC je možné provozovat s vaším současným portfoliem aplikací a dosáhnout tak nového standardu správy rizik a souladu s předpisy. Oracle Fusion GRC vám umožňuje:

 • Zaměřit se na soulad s předpisy: Splnění povinnosti podle politiky prosazování
 • Zaměřit se na efektivitu: Snížení nákladů prostřednictvím zjednodušení souladu s předpisy
 • Zaměřit se na hodnotu: Zvýšit výkon prostřednictvím správy rizik

S Oracle Fusion GRC můžete podnik vést lépe a dokázat to.

PRODUKTY VEDENÍ, RIZIKA A SOULADU S PŘEDPISY ORACLE FUSION

ŘEŠENÍ VEDENÍ, RIZIKA A SOULADU S PŘEDPISY ORACLE FUSION

HLAVNÍ PROSTřEDKY

POUZE ORACLE NASTAVUJE NOVÝ STANDARD PRO SPRÁVU RIZIK A SOULAD S PŘEDPISY

Standard Schopnosti Obchodní hodnota
Zaměření na soulad s předpisy: Splnění povinnosti podle politiky prosazování
 • Stovky předdefinovaných zpráv a metriky pro posuzování, testování a certifikace činnosti
 • Vysoce flexibilní model informací a vedené pracovní toky
 • Komplexní knihovna kontrolních monitorů pro přístup k aplikacím, konfiguraci a transakci
 • Pochopení stavu aktivit souladu
 • Disciplinovaná správa souladu
 • Převod ručního řízení na automatizované
Zaměření na efektivitu: Snížení nákladů prostřednictvím zjednodušení souladu s předpisy
 • Tabulky a zprávy je možné sledovat na základě různých mandátů, regionů, obchodních linií a jakýchkoliv dalších kritických rozměrů
 • Nezávislé moduly pro zpracování specifických mandátů, regionů nebo obchodních linií, které se snadno tvoří
 • Rámec, který křížově odkazuje předpisy a normy se souvisejícími riziky a řízením
 • Vytvoření unifikovaného zobrazení rizik a souladu
 • Uspokojení více požadavků pomocí jedné platformy
 • Racionalizace počtu a složitosti kontrol
Zaměření na hodnotu: Zvýšení výkonu prostřednictvím správy rizik
 • Klíčové indikátory rizika pro oblasti možného podvodu, zneužívání a plýtvání
 • Vícekritériová analýza významu rizika a nákladová analýza dopadu odpovědi na riziko
 • Mechanismus obchodních pravidel a předpřipravená knihovna pravidel pro rizik od obstarání po proplacení
 • Vytvoření systému včasného varování pro operační rizika
 • Správa rizik a kvalitativní a kvantitativní odhalování příležitostí
 • Aktivní sledování a zmírnění rizik u stěžejních obchodních procesů
Oracle 1-800-633-0738

CFO Central Information from Oracle for CFOs