Zůstaňte v kontaktu:

Díky excelentním řešením CRM, obchodním řešením a průmyslovým řešením nabízí společnost Oracle nejkompletnější cloudové řešení na trhu a vytváří tak prostředí, ve kterém se mohou společnosti jasně odlišit napříč všemi kanály, styčnými body a interakcemi.

Zákazníci dnes mají mnoho možností. Je proto důležité zajistit, aby byly jejich zkušenosti v průběhu celého zákaznického cyklu od nákupu po vlastnictví—a zpět co nejjednodušší, nejkonzistentnější a nejrelevantnější. Skrze zajištění výjimečných zákaznických prožitků mohou společnosti získat nové zákazníky, udržet si více stávajících a zvýšit svou efektivitu.

Proč řešení Oracle?

Řešení zákaznické zkušenosti společnosti Oracle přináší obchodní výsledky, jaké si přejete, a zákaznickou zkušenost, jakou chtějí zákazníci, od marketingu po prodej, od doručení po podporu a od prvotního zapojení po vzájemně prospěšný vztah.


Proč záleží na zákaznické zkušenosti
Proč záleží na zákaznické zkušenosti

Zákaznická zkušenost je soubor dojmů, které má zákazník z dané společnosti v průběhu všech interakcí od nákupu po vlastnictví produktu. Pozitivní zákaznická zkušenost umožňuje společnostem získat a udržet si více zákazníků, zvýšit prodeje a ceny a mít více možností. Každá společnost v jakémkoli odvětví může využít dobrou zákaznickou zkušenost k:

  • zajištění důvěry a budování trvalých vztahů se zákazníky prostřednictvím pozitivních služeb a obchodních interakcí,
  • zamezení plýtvání a zvýšení maximální hodnoty snah vynaložených na vyhovění požadavkům co nejefektivnějším způsobem,
  • vytvoření zkušeností, které skrze vaše zákazníky umožní růst vaší společnosti, zvýšení výnosů, zvýšení počtu zákazníků a zároveň prodej více produktů stávajícím zákazníkům.

Další informace o tom, proč záleží na zákaznické zkušenosti naleznete zde


Výzva zákaznické zkušenosti
Výzva zákaznické zkušenosti

Většina společností by řekla, že se snaží vytvořit pozitivní zákaznickou zkušenost a investuje do systémů, lidí a školení, aby ji zajistila. Takže co chybí? Proč je dnes o tolik složitější vyhovět očekáváním zákazníků každý den a ve všech ohledech?

  • Zákazníci mají zájem o spolupráci se společnostmi ve více směrech než dříve – sociální, digitální, přímý, v obchodech, mobilní a prostřednictvím telefonických center
  • Zákaznický cyklus nákupu a vlastnictví se stal daleko komplexnější
  • Uzavřené kanály a systémy způsobují frustraci zákazníků

Zákaznický cloud společnosti Oracle
Zákaznický cloud společnosti Oracle

Zákaznický cloud společnosti Oracle vám pomůže posilovat vztahy se svými zákazníky poskytnutím platformy pro optimalizaci relevantního zapojení, zvýšením konzistentnosti služeb a zajišťováním opakovatelné úrovně kvality při každém použití služby.

Další informace o zákaznickém cloudu


Vytváření dobré zákaznické zkušenosti
Vytváření dobré zákaznické zkušenosti

Zákazníci vyžadují jednoduché, konzistentní a relevantní zkušenosti napříč všemi kanály, styčnými body a zařízeními. Vytvoření dobré zákaznické zkušenosti znamená vyhovění těmto požadavkům konzistentně v průběhu celého životního cyklu zákazníka. Výjimečná zákaznická zkušenost vytváří věrnost, zastání a opakovanou spolupráci, která přináší úspěch.

Řešení zákaznické zkušenosti společnosti Oracle pomáhá společnostem a organizacím proměnit jejich existující provozní systémy a infrastrukturu v různorodou zákaznickou zkušenost napříč celým životním cyklem zákazníka.

Abyste získali více informací, stáhněte si stručnou zprávu exekutivy Customer Experience společnosti Oracle:

Řešení – stručně: Customer Experience (PDF) verze iBook
Řešení – stručně: Customer Experience for Service (PDF) verze iBook
Řešení – stručně: Customer Experience for Commerce (PDF) verze iBook
Řešení – stručně: Customer Experience for Marketing (PDF) verze iBook
Řešení – stručně: Customer Experience for Sales (PDF) verze iBook
  Jak zobrazit verzi iBook?
Oracle 800 142 386
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View