Transformujte svůj podnik díky řešení Oracle Cloud

What's New

Pohodlně se usaďte a realizujte své sny.

Customer Highlights

Spolehlivá řešení IT, která řeší problémy podnikání


V dnešní době, kdy si potenciálně konkurují společnosti všech velikostí z celého světa, může být pro středně velkou organizaci, jako je ta vaše, obtížné udržet si konkurenceschopnost. Je nutno pečlivě sledovat požadavky zákazníků, zajišťovat kvalitu, produktivitu zaměstnanců i ziskovost podniku. Zároveň se od vás očekává, že budete dostatečně aktivně reagovat na slibné či obchodní příležitosti a rovněž plnit nejnovější povinné předpisy. A to může být problém

Za těchto okolností pravděpodobně očekáváte, že vám vaše informační systémy poskytnou nezbytnou podporu. Pokud ovšem nemáte k dispozici štědrý rozpočet na IT a tým vlastních specialistů, jaké vlastnosti zaručí, aby vaše infrastruktura byla vaším pomocníkem a ne překážkou?

Spolehlivost


Zní to jednoduše. Ale zamyslete se nad tím, co by pro vás spolehlivost IT mohla znamenat. Především zajišťuje stabilitu a kontinuitu činnosti podniku, protože svůj cenný čas můžete věnovat řízení organizace a ne zjišťování příčin problémů s IT. Rovněž chrání vaše informační zdroje před útoky a výpadky a zároveň vám pomáhá plnit povinnosti vyplývající z oborových a právních předpisů. Spolehlivost rovněž znamená otevřenost. Můžete konsolidovat veškeré své informace bez ohledu na to, v jakém systému či aplikaci jsou uloženy. Můžete se rozhodovat rychleji, protože víte, že se opíráte o soubor aktuálních informací pokrývajících celou společnost nebo organizaci. Díky tomu je celá infrastruktura transparentnější a pomáhá vám rychle a snadno přizpůsobovat procesy měnícím se potřebám podniku.

V neposlední řadě pak spolehlivost IT vašemu podniku přináší skutečnou a dlouhodobou hodnotu a není jen položkou v seznamu nákladů. Jako organizace máte akceschopnost na své straně. Získáte konkurenční výhodu, kterou spolehlivá infrastruktura posílí a zvětší.

Spolehlivost je již více než 30 let hlavním heslem společnosti Oracle. Naše řešení lze nyní rychle instalovat a bez problémů udržovat. Cena je navíc velmi lákavá. Nejedná se o jednoduché produkty, protože ani vaše potřeby nejsou jednoduché. Jde o plně funkční řešení, které vám pomohou dostat vaši činnost znovu pod kontrolu. Nyní si můžete pořídit jen to, co potřebujete, a dalších funkce přidávat spolu s tím, jak vaše organizace poroste.
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View