Informatie als basis voor efficiency

Efficiënt werken vraagt om coördinatie van allerlei gegevens. Elke afdeling van een bedrijf moet precies weten waar en wanneer actie vereist is, of het nu gaat om materials management (sourcing, voorraadbeheer, logistiek), productie, boekhouding en financiën, personeelszaken of verkoop en marketing.

Efficiënte planning van resources
Om resources en gegevens ook in complexe bedrijfsstructuren efficiënt te plannen en te gebruiken, moeten software oplossingen als een regelcentrum voor het bedrijf fungeren. De software verzamelt dan de actuele statusgegevens en de voortgangsrapporten van verschillende afdelingen en stuurt die door naar andere afdelingen. Deze informatie wordt geactualiseerd door de gebruikers en is altijd toegankelijk. Zo’n oplossing voor ERP (Enterprise Resource Planning) omvat dus de totale bedrijfsstructuur van de onderneming.

Modules voor verschillende sectoren
Niet elk bedrijf heeft alle ERP-functies nodig. Kleine en middelgrote ondernemingen kunnen het bijvoorbeeld vaak zonder ingebouwde controle stellen. Daarom worden ERP-oplossingen vaak onderverdeeld in modules. Oracle en haar partners, ontwikkelen ook modules die zijn toegesneden op de specifieke behoeften in een bepaalde sector.

ORACLE OPLOSSINGEN

ORACLE PRODUCTEN VOOR MIDDELGROTE BEDRIJVEN

UW UITDAGINGEN

 
Oracle 0800 02 32 281