Omskap virksomheten din med Oracle Cloud

What's New

Sett deg ned. Slapp av. Skap fremtiden.

Customer Highlights

Pålitelige IT-løsninger for forretningsutfordringer


Konkurranse kan komme fra bedrifter i alle størrelser fra hele verden, og det kan være vanskelig for mellomstore virksomheter som din å være konkurransedyktig. Samtidig som du holder nøye øye med kundekrav, kvalitetssikring, produktivitet og lønnsomhet, forventes det at du er fleksibel nok til å ta vare på mulighetene i nye markeder som vokser frem. Itillegg skal de nyeste lovbestemte kravene oppfylles. Dette er en utfordring.

Når situasjonen er slik, prøver du sannsynligvis å finne viktig støtte i informasjonssystemene dine. Men hvis du ikke er så heldig at du kan benytte deg av generøse IT-budsjetter og et eget team med spesialister på huset, hva er da nøkkelfaktoren som vil sikre at infrastrukturen er mer til hjelp enn til hindring?

Pålitelighet


Det høres enkelt ut. Men bare tenk på hva pålitelige IT-systemer kan bety for deg. Først og fremst gir det stabilitet og kontinuitet i forretningene, ettersom du kan bruke tiden på å styre virksomheten og ikke på å finne ut av et eller annet IT-problem. Det sikrer også informasjonsressursene dine mot angrep og nedetid, samtidig som det hjelper deg å overholde offentlige og industrispesifikke lover og regler. Pålitelighet betyr også åpenhet, slik at du kan konsolidere all informasjonen din, uansett hvilket system eller program den er lagret i. Du kan foreta viktige avgjørelser raskere i visshet om at de er basert på oppdatert informasjon fra hele virksomheten. Dette gjør hele infrastrukturen mer anvendelig og hjelper deg med å tilpasse prosessene raskt, trygt og enkelt i takt med at forretningsbehovene dine endres.

Sist – men absolutt ikke minst: IT-pålitelighet er en håndfast og bærekraftig verdi for firmaet og ikke bare et kostnadselement. Det danner grunnlaget for fleksibiliteten du ønsker – og dette er en konkurransemessig fordel.

I mer enn 30 år har har pålitelighet vært et nøkkelord for Oracle. Våre løsninger er raske å installere og problemfrie å vedlikeholde. Dessuten er prisene svært attraktive. Disse produktene er ikke "lettvektere" – fordi dine behov ikke er "lettvektere" de heller. Det er fullt ut fungerende løsninger som gir deg kontroll over driften. Du kan kjøpe akkurat det du trenger nå, og legge til flere funksjoner etterhvert som virksomheten vokser.
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View