Polityka prywatności w zakresie serwisu

Certyfikat TRUSTe Sposoby gromadzenia danych Typy danych osobowych i sposoby ich wykorzystania
Dostosowywanie, preferencje i mechanizm opt-out Dostęp do kont Reklamy
Bezpieczeństwo Zgodność z przepisami Uaktualnianie polityki poufności

Firma Oracle wraz ze swoimi spółkami zależnymi i stowarzyszonymi respektuje Państwa preferencje w zakresie gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych. Naszym celem jest dostarczanie treści internetowych dostosowanych do rodzaju Państawa pracy, produktów przez Państwa wykorzystywanych, funkcji pełnionych w przedsiębiorstwie oraz preferencji indywidualnych. Aby zrealizować ten cel, a także umożliwić Państwu lepsze wykorzystanie naszego serwisu WWW, będziemy niekiedy prosić Państwa o podanie danych osobowych. Charakter tych informacji oraz sposób ich wykorzystania może być różny w zależności od części serwisu, której dotyczą. Przedstawiona w niniejszym dokumencie polityka poufności objaśni Państwu sposoby i cele gromadzenia przez nas danych osobowych oraz możliwości wyboru, jakie oferujemy.

Informacje o charakterze poufnym będą traktowane w sposób szczególny. Jako firma o zasięgu światowym, mająca klientów w ponad 145 krajach, opracowaliśmy globalne procedury informacyjne, zapewniające należytą ochronę danych osobowych. Biorąc pod uwagę międzynarodowy charakter naszej firmy złożyliśmy oświadczenie dotyczące zasad poufności, tzw. deklarację Safe Harbor, w ramach programu Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych o tej samej nazwie. Więcej informacji o tym programie można znaleźć pod adresem: http://www.export.gov/safeharbor/. Podczas gdy nasze główne centra przetwarzania danych znajdują się w Stanach Zjednoczonych, informacje dostarczane przez klientów będą przekazywane do właściwych biur firmy Oracle, dystrybutorów lub doradców. Ułatwi to zapewnienie klientowi wymaganych przez niego danych lub usług.

Oferujemy również łącza z innymi serwisami WWW, które mogą Państwa zainteresować. Łącza te zostały udostępnione przez uprzejmość ich włascicieli i pozostają poza naszą kontrolą. Przed ewentualnym podaniem swoich danych osobowych zalecamy więc Państwu zapoznanie się z polityką poufności tych serwisów.

W serwisie , który stanowi główną bramę dostępu do danych firmy Oracle w Internecie, przedstawiliśmy ogólną politykę poufności dotyczącą tego serwisu. Aby przybliżyć Państwu jej zasady, opisaliśmy tam możliwości wykorzystania danych osób odwiedzających nas w różnych jego częściach. W niektórych przypadkach zakres wykorzystania tych danych może być o wiele mniejszy, zależało nam jednak na zaprezentowaniu naszej polityki w ujęciu całościowym. Polityka poufności nie dotyczy dwóch serwisów internetowych firmy Oracle, które - ze względu na swoją formę i funkcję - różnią się od pozostałych. Są to:

Those sites are:
Think.com- niedochodowy projekt edukacyjny ułatwiający szkołom zapewnienie dzieciom środowisk nauczania w trybie online.
Exchange.oracle.com- komercyjny serwis handlowy działający w trybie online. Zawiera on portale udostępnione w hostingu innym dostawcom. Głównym celem użytkowników serwisu jest wymiana informacji handlowych oraz osiąganie korzyści z tej wymiany.

Certyfikat TRUSTe

Certyfikat ten potwierdza, że firma Oracle posiada licencję programu poufności organizacji TRUSTe (TRUSTe Privacy Program). Związana z tym certyfikatem deklaracja określa zasady poufności obowiązujące w serwisie .

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące tej deklaracji należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres privacy_ww@oracle.com. . Jeżeli nie otrzymają Państwo potwierdzenia odbioru lub stwierdzą, że odpowiedź jest niezadowalająca, prosimy odwiedzić serwis WWW organizacji TRUSTe http://www.truste.org/watchdog.html. TRUSTe połączy Państwa z odpowiednim serwisem i pomoże w wyjaśnieniu wątpliwości.
TRUSTe


Sposoby gromadzenia danych

Oracle gromadzi dane użytkowników czterema metodami:

  • poprzez ekrany rejestracyjne i formularze online,
  • w trakcie zakupów online (na podstawie rekordów transakcji) oraz przy okazji zapytań dotyczących sprzedaży,
  • na podstawie wiadomości e-mail wysyłanych do firmy Oracle przez użytkowników,
  • w sposób automatyczny, np. poprzez protokoły komunikacyjne i znaczniki kontekstu klienta ("cookies")1.

Oracle może uzyskać niektóre dane dotyczące użytkownika na podstawie samego połączenia komunikacyjnego. Wystarczy wysłanie standardowej elektronicznej kartki pocztowej z komputera użytkownika do sieci i serwerów firmy Oracle. Dane te zawierają zwykle wykaz połączeń sieciowych (miejsce, z którego wysłano wiadomość), dane na temat sprzętu (typu przeglądarki) oraz daty i godziny nadania wiadomości. Serwer Oracle wyśle również do komputera użytkownika zapytanie, czy znajdują się na nim znaczniki kontekstu klienta ("cookies")1 określone wcześniej w serwisie Oracle.com. Celem tych znaczników jest ułatwienie logowania oraz innych procedur korzystania z serwisu.

W niektórych częściach serwisu WWW firmy Oracle znaczniki służą do gromadzenia danych dotyczących wykorzystania serwisu przez odwiedzających, a także ułatwiają użytkownikom ponowne wizyty. Śledzenie tych danych zapewnia większe bezpieczeństwo serwisu i usprawnia jego funkcjonowanie dzięki eliminacji dwukrotnego wprowadzania tych samych informacji, ułatwieniu nawigacji oraz lepszemu dostosowaniu treści do potrzeb użytkownika. Znaczniki mogą ułatwić zebranie takich danych, jak unikatowy identyfikator użytkownika, preferencje, dane profilu potrzebne do zindywidualizowania wyświetlanej treści, a także dane umożliwiające dostęp do społeczności online firmy Oracle. Niektóre ze znaczników wykorzystywanych w serwisie Oracle.com mogą pozostać na komputerze użytkownika również wtedy, gdy przestanie on korzystać z tego serwisu. Większość jest zaprogramowana w taki sposób, że znika w ciągu 30 - 120 days2. W niektórych przypadkach (znaczniki wykorzystywane w określonych narzędziach, takich jak ewaluator) czas ten może być dłuższy.

Znaczniki są również udogodnieniem dla użytkowników, ponieważ upraszczają proces logowania, a także ułatwiają śledzenie pozycji dodanych do koszyka zakupów i przechowywanie danych dotyczących zamówienia pomiędzy sesjami. W przyszłości, gdy rozszerzymy funkcje dostosowań w naszym serwisie WWW, dzięki znacznikom otrzymają Państwo informacje najlepiej dostosowane do indywidualnych potrzeb.
Chociaż mechanizmy opt-out (rezygnacji z otrzymywania korespondencji elektronicznej) dostępne w naszym serwisie nie obejmują znaczników, za pomocą przeglądarki użytkownik może uzyskać informacje, które ułatwią ich kontrolowanie. Można skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała o każdym wykorzystaniu znacznika, o czasie tego wykorzystania oraz o serwerze, do którego przekazywane są dane użytkownika. Można również zaakceptować lub odrzucić każdy znacznik. Ponadto istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, aby odrzucała wszystkie znaczniki lub akceptowała tylko te, które zostały zwrócone do serwerów początkowych. Użytkownik może całkowicie wyłączyć funkcję znaczników w swojej przeglądarce, nie ograniczając w ten sposób swoich możliwości korzystania z serwisu. Nie dotyczy to przypadków, w których znaczniki pełnią ważne funkcje dotyczące bezpieczeństwa realizowanych transakcji.

Aby zapewnić maksymalne wykorzystanie serwisu WWW, Oracle stosuje również technikę śledzenia opartą na wykorzystaniu lokalizatorów URL, które umożliwiają korzystanie z serwisu bez znaczników kontekstu. Wbudowane lokalizatory3 mają postać zwykłego tekstu lub zakodowanych rozszerzeń adresów internetowych. Ukazują się w przeglądarce na pasku adresów lub lokalizacji. Gdy użytkownik korzysta z serwisu, za pomocą tej technologii rejestrowane są niektóre informacje. Nie należą one jednak do kategorii danych osobowych i nie są wykorzystywane poza sesją. Rozwiązanie to zapewnia użytkownikom większe możliwości poruszania się po serwisie, nie jest jednak tak funkcjonalne, jak system cookies i nie upraszcza procesów w tym samym stopniu. Może również ograniczyć wykorzystywanie wielu dogodnych funkcji dostępnych w serwisie.

Więcej informacji o znacznikach i związanych z nimi funkcjach przeglądarki można znaleźć w funkcji Pomocy przeglądarki pod hasłem "cookies" lub "znaczniki kontekstu klienta".

Aby maksymalnie dostosować treść serwisu WWW oraz materiałów marketingowych do potrzeb użytkownika, stosujemy również technologie wbudowanych pikseli. Ułatwiają one śledzenie wykorzystania serwisu oraz ocenę rezultatów kampanii marketingowych. W serwisach internetowych technologie te są stosowane na wybranych stronach i ułatwiają odróżnienie jednorazowych odwiedzin od częstych wizyt. Zebrane w ten sposób informacje, w powiązaniu ze znacznikami kontekstu klienta, umożliwiają określenie sposobu wykorzystania serwisu przez każdego z zarejestrowanych użytkowników. Ułatwia to ocenę treści i kompozycji serwisu oraz możliwości poruszania się po nim, a także określenie wskaźników reakcji poszczególnych stron. W systemach poczty elektronicznej technologie te umożliwiają ustalanie czasu otwarcia wiadomości, sprawdzanie dostosowania kampanii marketingowych do profilu użytkownika, a także uaktualnianie list marketingowych.


Typy danych osobowych i sposoby ich wykorzystania

Oracle gromadzi dane użytkowników w przedstawionych poniżej celach:

Wykorzystanie danych w transakcjach lub przesyłanych wiadomościach. Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, e-mail oraz dane dotyczące zakupów, karty kredytowej lub płatności mogą być gromadzone i przechowywane jako część historii transakcji. Większość danych zaliczanych do tej kategorii stanowią dane kontaktowe firmy. Oracle może udostępnić niektóre z nich (np. adres lub warunki płatności) firmom realizującym dostawy lub rozliczającym karty kredytowe oraz innym podobnym przedsiębiorstwom i instytucjom biorącym udział w realizacji transakcji.

Wykorzystanie danych w przesyłanych wiadomościach o produktach oraz organizowanych konkursach i spotkaniach.

Zapewnienie serwisu i pomocy technicznej w przyszłości. W tym celu gromadzone są nie tylko dane kontaktowe, lecz również informacje dotyczące produktów i usług zamawianych przez klienta. Dane te są również wykorzystywane podczas wysyłania powiadomień o usługach, uaktualnieniach produktów itp.

Wysyłanie informacji związanych z produktem pobranym przez użytkownika.Do użytkowników, którzy pobrali produkty z licencją próbną lub produkty zakupione, będą kierowane zapytania o ewentualne problemy podczas pobierania, a także powiadomienia o upływie okresu licencji. W przypadku tych powiadomień nie mają zastosowania ogólne mechanizmy opt-out dostępne w przypadku informacji marketingowych.

Dostosowanie treści serwisu WWW do indywidualnych potrzeb.Celem gromadzenia informacji może być również lepsze dostosowanie treści serwisu WWW do wymagań użytkownika oraz ułatwienie mu poruszania się po tym serwisie. Informacje takie są rejestrowane, gdy użytkownik korzysta z serwisu, a także zbierane w postaci formularzy.

Wysyłanie odpowiedzi na pytania użytkowników oraz prośby o informacje. W tym celu wykorzystywane są rejestry użytkowników, którzy chcieliby otrzymywać określone gazetki informacyjne, a także prośby użytkowników o podanie dodatkowych informacji.

Dostarczanie informacji o uaktualnieniach produktów różnym społecznościom firmy Oracle, np. partnerom. Uaktualnienia te dotyczą nowych wersji produktów, cen, warunków płatności i ofert specjalnych. Powiadomienia są wysyłane wyłącznie do tych klientów, którzy są zarejestrowani w odpowiednich programach lub mają konta online.

Lepsze dostosowanie działań marketingowych do potrzeb użytkowników.Aby przekazywać Państwu aktualne informacje o nowych usługach i wersjach produktów zgodnie z indywidualnymi Państwa potrzebami oraz wymaganiami, możemy wykorzystać dane dotyczące zakupów i zamówień. W przypadku informacji marketingowych mają zasotosowanie ogólne mechanizmy opt-out.

Odpowiedzi na pytania dotyczące usług lub zapytania ofertowe dotyczące produktów i sprzętu. Oracle przekaże Państwa dane kontaktowe odpowiedniemu handlowcowi, dystrybutorowi lub konsultantowi, który odpowie na pytania. Jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, możemy również przekazać te dane naszym partnerom, którzy oferują produkty uzupełniające lub usługi związane z zapytaniem. Udzielą oni odpowiednich informacji. Jeżeli zechcą Państwo kontynuować kontakty z tymi partnerami, prosimy o zapoznanie się ze stosowaną przez nich polityką poufności.

Powiadamianie o imprezach edukacyjnych lub produktach ich współorganizatora.Czasami finansujemy imprezy edukacyjne wspólnie z partnerami świadczącymi usługi, które mogą przynieść korzyści użytkownikom serwisu Oracle. Możemy powiadamiać o takich wydarzeniach i usługach użytkowników, którzy dostarczyli nam wcześniej informacje świadczące o zainteresowaniu takimi tematami. Aby zagwarantować bezpieczeństwo danych, utrzymujemy nad nimi kontrolę i ograniczamy ich wykorzystanie przez partnerów.

Wiązana sprzedaż produktów lub promocja. Firma Oracle i jej partnerzy mogą wspólnie organizować imprezy handlowe lub oferować produkty w pakietach. W promocjach z udziałem partnerów4 dostęp do informacji uzyskuje zarówno firma Oracle, jak i partner. Chociaż dobieramy partnerów starannie, poufność jest sprawą subiektywną - zalecamy Państwu zapoznać się z polityką poufności każdej z tych firm.

Udział w interaktywnych dyskusjach i forach publicznych.Niektóre części serwisu WWW umożliwiają użytkownikom udział w interaktywnych dyskusjach. Z przyczyn technicznych dyskusje te są ogólnie dostępne, chociaż niektóre są moderowane. Oracle nie kontroluje treści wprowadzanych przez użytkowników, dlatego w niektórych sytuacjach dyskusje te mogą pełnić funkcję publicznego forum. Podobnie jak we wszystkich takich przypadkach użytkownik powinien ostrożnie wprowadzać informacje, które umożliwiają jego identyfikację.

Hosting aplikacji lub usług.Niektórzy klienci firmy Oracle mogą wprowadzać dane dotyczące swoich pracowników, dostawców lub klientów korzystając z usług dostępnych w hostingu, takich jak Oracle E-Business Suite Online (w tym przypadku zapewniamy hosting oraz zarządzanie aplikacjami i systemami). W efekcie Oracle może przetwarzać niektóre z tych danych, nie gromadzi ich jednak w sposób kontrolowany ani nie stosuje w ich przypadku swoich procedur. Oracle zapewnia wyłącznie hosting lub zarządzanie aplikacjami, a także usługi pomocnicze związane z przechowywaniem informacji. Wykorzystujemy te informacje w sposób niezależny wyłącznie w celach związanych z hostingiem, zarządzaniem aplikacjami oraz realizacją zadań związanych z obsługą klienta.

Wprowadzanie poprawek.Co pewien czas Oracle opracowuje programy korygujące i inne poprawki do oprogramowania, dotyczące np. zabezpieczeń w przypadku nowo odkrytych punktów podatności na uszkodzenia. Możemy powiadamiać o tych programach zarejestrowanych użytkowników oprogramowania, a także innych użytkowników i programistów, jeżeli z ich danych wynika, że korzystają z tego oprogramowania. Ze względu na duże znaczenie poprawek, powiadomienia te nie będą zawierać treści marketingowych, nie będą też dotyczyć ich ogólne mechanizmy opt-out.

Dostosowanie do wymogów prawnych. Firma Oracle może być zobowiązana do ujawnienia danych użytkowników w związku z wymaganymi przez prawo sprawozdaniami, oświadczeniami lub innymi procedurami prawnymi.


Dostosowywanie, preferencje i mechanizm opt-out

Oracle umożliwia odwiedzającym wybranie społeczności, do której chcą należeć, za pomocą procedur rejestracji. Ułatwia to wstępne dostosowanie serwisu WWW firmy Oracle do indywidualnych wymagań użytkownika.

Opcje wyboru otrzymywanych wiadomości. Firma Oracle zdaje sobie sprawę, że użytkownicy nie zawsze chcą być powiadamiani o nowych lub potencjalnie interesujących ich produktach. Serwis Oracle.com umożliwia rezygnację (opt-out) z otrzymywania wiadomości marketingowych przesyłanych pocztą elektroniczną (zakres tych wiadomości jest określany na podstawie sposobu wykorzystania serwisu). Użytkownik może wybrać tę opcję podczas rejestracji lub za pośrednictwem łączy dostępnych w wiadomościach marketingowych. Może również zmienić wybrane wcześniej opcje związane z otrzymywaniem wiadomości w profilu rejestracji lub wysyłając e-mail za pomocą automatycznego łącza unsubscribe@oracleeblast.com. W przypadku problemów z wykorzystaniem mechanizmów opt-out prosimy wysłać wiadomość na adres privacy_ww@oracle.com, wpisując w wierszu tematu "opcje wyboru" i opisując w liście swój problem. W przypadku usług, które wymagają przekazywania klientom określonych wiadomości, mechanizmy opt-out nie są dostępne (użytkownik jest o tym powiadamiany). Dotyczy to informacji o programach korygujących i poprawkach dotyczących bezpieczeństwa, określonych wiadomości dotyczących pobierania produktów oraz powiadomień związanych z funkcjonowaniem określonych społeczności partnerów handlowych lub użytkowników (np. informacji o cenach i produktach dla sieci partnerów lub informacji o możliwościach handlowych dla giełdy internetowej).

Wybór firm mających dostęp do danych. Oracle udostępnia informacje wyłącznie wybranym firmom, po uprzednim zaproponowaniu użytkownikowi opcji rezygnacji z otrzymywania wiadomości lub zgody na nie (opt-in). Wyjątek stanowią sytuacje, w których: (i) sprzedaż lub wydarzenie są organizowane wspólnie przez Oracle i inną firmę, w związku z czym informacje przekazywane są jednocześnie obu partnerom, (ii) realizacja zamówienia klienta wymaga zaangażowania partnerów Oracle, (iii) realizacja transakcji, z uwzględnieniem dostawy towaru i rozliczania kart kredytowych, wymaga zaangażowania stron trzecich. W niektórych przypadkach udostępnienie informacji innym firmom wynika z charakteru usługi. Przykładowo, wprowadzenie komentarzy na forum dyskusyjne lub informacji o możliwościach handlowych na giełdę elektroniczną oznacza dostarczenie danych wszystkim użytkownikom.

Jeżeli omyłkowo otrzymali Państwo informację po uprzedniej rezygnacji z odbierania wiadomości, jeżeli chcą Państwo wykluczyć niektóre informacje spośród obecnie otrzymywanych, lub jeżeli mają Państwo problemy z wykorzystaniem mechanizmów dostępnych pod adresem privacy_ww@oracle.com lub za pośrednictwem łączy umieszczonych w wiadomościach e-mail, prosimy o kontakt pocztą elektroniczną na adres: privacy_ww@oracle.com


Dostęp do kont

Oracle umożliwia użytkownikom tworzenie kont lub profili informacji, które można w każdej chwili uaktualnić. W tym celu należy zalogować się w zwykły sposób, wybrać komunikat "uaktualnij swój profil" ("update my profile") i postępować według wskazówek wyświetlanych na ekranie. W przypadku problemów z dostępem do własnego profilu lub w celu uzyskania dodatkowej pomocy prosimy o kontakt pod adresem: privacy_ww@oracle.com W wierszu tematu należy wpisać "access" (dostęp), a w treści listu opisać swój problem. Można również uzyskać pomoc listownie, pisząc na adres 1015 Fifteenth Street, Suite 200, Washington DC 20005, Attn: Chief Privacy Officer (na ręce dyrektora ds. poufności).

Większość zgłaszanych wątpliwości i problemów jest rozwiązywana szybko. Jeżeli jednak problem jest bardziej skomplikowany, jego zbadanie i rozwiązanie może zabrać więcej czasu. W takich przypadkach, jeżeli problem związany z dostępem nie zostanie rozwiązany w ciągu trzydziestu dni, skontaktujemy się z Państwem w celu dokładniejszego zbadania sytuacji i podjęcia odpowiednich kroków.
Możecie również Państwo skontaktować się z polskim oddziałem Oracle wysyłając maila pod adres: webmaster_pl@oracle.com.


Reklamy

Oracle pozwala na umieszczanie w swoim serwisie WWW reklam i materiałów sponsorowanych w ograniczonej ilości. W modelu tym informacje, które identyfikują użytkownika, nie są zwracane reklamodawcom. Zagregowane informacje dotyczące profilu, np. dane społeczności użytkowników, mogą być jednak wykorzystane w celu zapewnienia, że odpowiednie reklamy trafiają do właściwych odbiorców.

Podobnie jak w przypadku innych łączy zewnętrznych, zasady poufności stosowane przez reklamodawców znajdują się poza kontrolą firmy Oracle. Przed wprowadzeniem danych osobowych zalecamy Państwu zapoznanie się z polityką poufności każdego takiego serwisu.


Bezpieczeństwo

Oracle stara się zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Aby zapobiec udostępnianiu tych informacji osobom nieupoważnionym, zastosowaliśmy odpowiednie środki. Należą do nich polityka i procedury poufności, a także rozwiązania techniczne ułatwiające kontrolę dostępu do danych. Podczas przekazywania danych poufnych, dotyczących np. kart kredytowych, Oracle korzysta również ze standardowych protokołów i mechanizmów zabezpieczeń.


Zgodność z przepisami

Firma Oracle mianowała Josepha Alhadeffa dyrektorem ds. poufności. Wszelkie przypadki wykorzystania danych osobowych w sposób niezgodny z zasadami przedstawionymi w niniejszym dokumencie lub określonymi preferencjami, a także pytania związane z polityką poufności mogą Państwo kierować do niego na adres: joseph.alhadeff@oracle.com. Wnioski można również zgłaszać tradycyjną pocztą, wysyłając list na adres: Joseph Alhadeff, CPO, Oracle Corporate Affairs, 1015 15th St. Ste 200, Washington DC 20005, United States of America.
Prosimy również o kontakt z polskim oddziałem Oracle pod adresem: katarzyna.pawlak@oracle.com.


Uaktualnianie polityki poufności

Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać dotyczące Państwa informacje w inny sposób, niż określony w czasie ich gromadzenia, wyślemy Państwu pocztą elektroniczną zapytanie o zgodę. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w polityce poufności, które nie dotyczą danych znajdujących się już w naszej bazie, poinformujemy o tym Państwa w naszym serwisie WWW. W niektórych przypadkach wyślemy również pocztą elektroniczną wiadomości do użytkowników, którzy wcześniej wyrazili na to zgodę.

Uaktualnianie polityki poufności jest związane z nowymi funkcjami serwisu WWW, które mogą zmienić sposób wykorzystywania informacji o użytkownikach, a także nowymi funkcjami kontroli i określania preferencji. Aby otrzymywać zawiadomienia o takich zmianach, prosimy wysłać wiadomość pod adresem: privacy_ww@oracle.com

Zachęcamy Państwa do przesyłania swoich uwag dotyczących polityki poufności firmy Oracle pod adres: privacy_ww@oracle.com oraz do polskiego oddziału Oracle pod adres: webmaster_pl@oracle.com

www.think.com
Exchange.Oracle.com


1 Cookie - znacznik kontekstu klienta, to niewielka ilość informacji przesyłana przez serwer WWW do przeglądarki, w celu ich późniejszego odczytania.

2Jeżeli przeglądarka została skonfigurowana w taki sposób, że użytkownik będzie powiadamiany o każdym znaczniku umieszczanym na jego komputerze, na ekranie pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie, przedstawiający dane dotyczące znacznika, czasu jego przechowywania oraz serwera, na który zostanie odesłany.

3 Lokalizator (Uniform Resource Locator - URL) jest standardową metodą określania lokalizacji zasobów dostępnych drogą elektroniczną. Lokalizatory umożliwiają łączenie użytkowników i aplikacji z różnymi informacjami dostępnymi za pośrednictwem różnych protokołów internetowych.

4Przykładem może być wspólne organizowanie seminariów i promocji sprzedaży, a także wspólne opracowywanie produktów i publikowanie informacji.

 
Oracle
48 22 6908938