JD Edwards EnterpriseOne

 

Păstraţi legătura:

Oracle JD Edwards EnterpriseOne este un pachet de aplicaţii integrate de software complex pentru planificarea resurselor întreprinderii, care îmbină valoarea afacerii, tehnologia bazată pe standarde şi experienţa vastă în domeniu într-o soluţie de afaceri cu un cost total de deţinere redus. EnterpriseOne este prima soluţie ERP care permite rularea tuturor aplicaţiilor pe un iPad Apple. JD Edwards EnterpriseOne oferă, de asemenea, aplicaţii mobile.

De ce Oracle?

Numai JD Edwards EnterpriseOne vă oferă o gamă diversificată de baze de date, sisteme de operare şi hardware, astfel încât să puteţi dezvolta şi extinde soluţia IT pentru a răspunde cerinţelor afacerii dvs. JD Edwards vă pune la dispoziţie peste 80 de module de aplicaţii, care susţin o gamă diversificată de procese de afaceri şi de soluţii pentru domenii importante de afaceri precum bunuri de larg consum, producţie, industrii consumatoare de resurse, proiecte şi servicii.


Financial Management

O fundaţie financiară solidă pentru organizaţia dvs. reprezintă cel mai important element de care aveţi nevoie pentru o bună evidenţă a tuturor intrărilor şi ieşirilor de capital, indiferent de monedă sau de ţară. Soluţiile de management financiar Oracle JD Edwards EnterpriseOne vă pot ajuta să reacţionaţi mai rapid la schimbările din domeniu, să eficientizaţi operaţiunile financiare şi să îmbunătăţiţi acurateţea raportărilor financiare.


Project Management

Preluaţi controlul şi gestionaţi proactiv costurile şi facturile proiectelor, de la concepţie la finalizare, cu ajutorul aplicaţiilor Oracle JD Edwards EnterpriseOne de management al proiectelor.


Asset Lifecycle Management

Soluţia Oracle JD Edwards EnterpriseOne Asset Lifecycle Management vă ajută să obţineţi mai multă valoare din activele deţinute, indiferent dacă acestea sunt fabrici, infrastructură sau echipamente. De la planificarea şi bugetarea capitalului, la achiziţii şi operaţiuni sau întreţinere şi reparaţii, JD Edwards EnterpriseOne Asset Lifecycle Management poate maximiza profitul şi rentabilitatea investiţiei pe toată durata ciclului de viaţă a activului respectiv.


Order Management

Oracle JD Edwards EnterpriseOne Order Management vă permite să eficientizaţi procesarea comenzilor şi să menţineţi vizibilitatea şi controlul asupra monitorizării comenzilor, pe toată durata de viaţă a acestora.


Manufacturing Management

Oracle JD Edwards EnterpriseOne Manufacturing and Engineering sprijină producătorii şi mai ales pe cei care îşi desfăşoară activitatea în medii de producţie mixte (de prelucrare, discontinuu, repetitiv etc.) să dezvolte, să producă şi să distribuie produse în timp scurt, să utilizeze procese eficiente care optimizează consumul de resurse şi să satisfacă aşteptările clienţilor cu privire la calitate, preţ şi termen de livrare. În prezent, cu ajutorul soluţiilor Oracle Agile Product Lifecycle Management, inginerii pot utiliza eficient funcţiile de producţie şi aferente acestora în JD Edwards EnterpriseOne.


Mobile Solutions

Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Solutions asigură servicii personalizate care extind opţiunile utilizatorilor şi îmbunătăţesc productivitatea prin oferirea unor soluţii de gestionare ce pot fi accesate de oriunde, oricând.


Reporting

Oracle JD Edwards EnterpriseOne One View Reporting reprezintă o soluţie de raportare operaţională în timp real dezvoltată special pentru ca utilizatorii finali să poată accesa şi personaliza datele tranzacţionale cu ajutorul listelor, graficelor şi tabelelor, simplificând astfel consumul de informaţii. Interfaţa intuitivă a One View Reporting oferă utilizatorilor finali avantajul flexibilităţii de a crea rapoarte operaţionale personalizate la nivelul EnterpriseOne, fără ajutor din partea echipei IT.


Oracle 40213476002
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View