Primavera Enterprise Project Portfolio Management

 

Păstraţi legătura:

De ce Oracle?

Oracle Primavera este cea mai bună soluţie de management al portofoliului de proiecte la nivel de întreprindere (EPPM) pentru domeniile cu multe proiecte. Oferă cele mai performante caracteristici, orientate către cerinţele esenţiale pentru misiune la nivel de management al portofoliului de proiecte (PPM) din domenii precum proiectare şi construcţii, producţia de bunuri şi de materiale, administraţie publică, servicii financiare şi altele. Oracle Primavera îmbunătăţeşte agilitatea întreprinderii, productivitatea echipei, posibilitatea de anticipare a portofoliului şi eficienţa de ansamblu a managementului proiectelor. Rezultatul constă în posibilitatea de reducere a costurilor, de minimizare a riscurilor şi de oferire a unor rezultate concrete deţinătorilor de interese.


Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management
Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management

Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management este soluţia cea mai puternică, robustă şi uşor de utilizat pentru organizarea, planificarea, gestionarea şi executarea la nivel global a proiectelor, programelor şi portofoliilor. Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management este o soluţie de management integrat al portofoliului de proiecte (PPM), care include funcţionalităţi bazate pe roluri pentru a satisface cerinţele, responsabilităţile şi abilităţile fiecărui membru al echipei. Oferă o soluţie unică pentru managementul proiectelor de orice dimensiune, se adaptează la orice nivel de complexitate al unui proiect şi poate fi scalată în mod inteligent pentru a răspunde unor roluri, funcţii şi niveluri de experienţă variate din organizaţia şi echipa dvs. de proiect.


Instantis EnterpriseTrack
Instantis EnterpriseTrack

Instantis EnterpriseTrack este o soluţie PPM cloud performantă utilizată de liderii proceselor IT şi de afaceri pentru a îmbunătăţi implementarea strategiilor şi performanţele financiare prin eficientizarea activităţii şi gestionării resurselor.


Sistem de unificare a proiectelor
Primavera Unifier

Oracle Primavera Unifier oferă cea mai performantă soluţie cloud pentru gestionarea proiectelor şi facilităţilor de orice dimensiune, pe orice piaţă verticală. Combină controlul şi gestionarea complexe a costurilor, gestionarea documentelor, programarea şi gestionarea resurselor, gestionarea fondurilor şi multe altele cu funcţii robuste şi performante de automatizare a procesului de afaceri, adaptate special pentru controlul la nivel de întreprindere a programelor de capital. Unificatorul include şi facilităţi şi funcţii pentru domeniul imobiliar, cum ar fi comenzi, închirieri, gestionarea spaţiului şi multe alte funcţii care completează ciclul de viaţă al imobilului. Platforma unificatorului optimizează şi integrează procese de afaceri, date şi documente importante din cadrul organizaţiei. Interfaţa intuitivă pentru utilizator poate fi adaptată la afacerea dvs. pentru a creşte adoptarea, a minimiza instruirea şi a asigura rezultate rapide.


Gestionarea portofoliului de proiecte
Primavera Portfolio Management

Oracle Primavera Portfolio Management este cea mai performantă soluţie software pentru managementul portofoliului şi oferă flexibilitate şi infrastructură fără precedent pentru managementul portofoliului la nivel de întreprindere. Avantajele sale clare, precum funcţionalitate deosebită, scalabilitate pentru orice tip de întreprindere şi posibilitate nelimitată de configurare recomandă Primavera Portfolio Management ca soluţie ideală pentru managementul oricărui tip de portofoliu, de la concepţie la execuţie. Funcţiile performante privind securitatea şi interfaţa pentru utilizator intuitivă o fac soluţia perfectă pentru colaborarea între toţi deţinătorii de interese din cadrul organizaţiei.


Managementul contractelor
Contract Management, Business Intelligence Publisher Edition

Oracle Primavera Contract Management, Business Intelligence Publisher Edition este o soluţie de management al documentelor şi de control al costurilor şi activităţilor concrete, care permite respectarea termenelor şi bugetului proiectelor de construcţii, oferind un control complet al acestora.


Primavera P6 Analytics
Primavera P6 Analytics

Oracle Primavera P6 Analytics este un pachet de soluţii business intelligence care oferă informaţii importante cu privire la performanţele portofoliului de proiecte gestionate cu ajutorul Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management, astfel încât să puteţi intui noile tendinţe, descoperi principalele surse de probleme şi previziona costurile. Toate acestea vă vor ajuta să îmbunătăţiţi eficienţa proceselor din cadrul proiectelor, prin luarea unor deciziilor mai bune cu privire la proiecte.


Primavera Risk Analysis
Analiza riscurilor

Oracle Primavera Risk Analysis este o soluţie de analiză a riscurilor pe întreaga durată de viaţă a unui proiect şi include managementul riscurilor privind costurile şi termenele de predare. Primavera Risk Analysis oferă modalităţi complexe de stabilire a nivelurilor de încredere în succesul unui proiect, alături de tehnici rapide şi simple de stabilire a planurilor de contracarare a evenimentelor neprevăzute şi riscurilor.

Oracle
+44 (0) 870 8 768711
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View