Securitatea Oracle Database

Securitate totală

De ce Oracle Database Security?

Încă de la început, Oracle a furnizat cea mai avansată tehnologie din domeniu pentru protejarea datelor la sursă—în baza de date. Oracle oferă o gamă completă de soluţii de securitate pentru asigurarea confidenţialităţii datelor, protejarea împotriva ameninţărilor din interior şi asigurarea conformităţii cu prevederile legale, atât pentru bazele de date Oracle, cât şi non-Oracle. Comenzile de securitate Oracle de prevenire şi detectare extrem de fiabile includ monitorizarea şi blocarea activităţii bazelor de date, controlul accesului multifactor şi al utilizatorilor privilegiaţi, clasificarea şi regăsirea datelor, criptarea transparentă a datelor, auditarea şi raportarea consolidate, gestionarea în siguranţă a configuraţiilor şi mascarea datelor. Cu Oracle, clienţii pot implementa soluţii fiabile de securitate a datelor, care nu necesită modificarea aplicaţiilor existente şi permit economisirea de timp şi de bani.


Oracle Key Vault
Oracle Key Vault

Oracle Key Vault permite clienţilor să implementeze criptarea şi alte soluţii de securitate prin gestionarea centralizată a cheilor de criptare, Oracle Wallets, Java Keystores şi a fişierelor cu date de conectare.


Oracle Audit Vault and Database Firewall
Oracle Audit Vault and Database Firewall

Monitorizaţi traficul bazelor de date Oracle şi non-Oracle pentru a detecta şi bloca ameninţările, precum şi pentru a îmbunătăţi raportarea conformităţii, prin consolidarea datelor auditului bazelor de date, sistemelor de operare, directoarelor şi altor surse.


Advanced Security
Oracle Advanced Security

Respectaţi cerinţele de reglementare şi conformitate care solicită criptarea şi redactarea (mascarea afişării) datelor de înscriere, cum ar fi cardurile de credit, codurile de securitate socială sau informaţiile de identificare personală (PII). Prin criptarea datelor neutilizate şi mascarea datelor în momentul interogării acestora, Oracle Advanced Security asigură cea mai economică soluţie de protecţie completă a datelor.


Database Vault
Oracle Database Vault

Îmbunătăţiţi securitatea aplicaţiilor existente şi rezolvaţi cerinţele de reglementare care implică separarea activităţilor, minimum de privilegii şi alte comenzi preventive, pentru a asigura integritatea şi confidenţialitatea datelor. Oracle Database Vault protejează proactiv datele aplicaţiilor stocate în baza de date Oracle, împotriva accesării de către utilizatorii privilegiaţi ai bazelor de date.


Label Security
Oracle Label Security

Categorisiţi şi intermediaţi cu uşurinţă accesul la date, în funcţie de clasificarea acestora. Proiectată pentru a răspunde cerinţelor sectorului public în ceea ce priveşte securitatea pe mai multe niveluri şi controlul obligatoriu al accesului, Oracle Label Security asigură un cadru de lucru flexibil, pe care atât autorităţile, cât şi companiile din lumea întreagă îl poate utiliza pentru a gestiona accesul la date în funcţie de "cerinţe", pentru a proteja confidenţialitatea datelor şi a respecta reglementările.


Mascarea şi preluarea parţială a datelor
Oracle Data Masking and Subsetting

Respectaţi cerinţele de confidenţialitate şi protejare a datelor, care restricţionează utilizarea datelor curente despre clienţi. Cu Oracle Data Masking and Subsetting Pack, informaţiile sensibile, cum ar fi codurile cărţilor de credit şi de securitate socială, pot fi înlocuite cu valori reale, care permit utilizarea în siguranţă a datelor existente pentru dezvoltarea, testarea sau partajarea împreună cu subcontractorii şi partenerii din alte ţări.


Oracle 40213476002
Oracle Learning Streams
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View