Servere Sun Netra Carrier-Grade

Cele mai bune performanţe la clasă în domeniul comunicaţiilor şi serviciilor media

Păstraţi legătura:

De ce Oracle?

Ca lider recunoscut în domeniul comunicaţiilor, Oracle oferă cea mai diversificată gamă de servere şi de stocare NEBS certificate. Zece din primele 10 companii de telecomunicaţii, împreună cu furnizorii de echipamente de reţea, furnizorii de servicii şi furnizorii de servicii independente de comunicaţii utilizează Oracle Solaris şi hardware Oracle Sun pentru servicii de acces de la distanţă de cea mai bună calitate şi disponibilitate mai mare de 5x9 pentru operaţii neîntrerupte. Cu o putere foarte mare de calcul şi virtualizare încorporată, gratuită, Oracle asigură cea mai bună protecţie a investiţiei din domeniu pentru birourile centrale de comunicaţii şi centrele de date accesate prin reţea.


Servere Sun Netra Carrier Grade tip rack-mount
Servere Sun Netra Carrier Grade tip rack-mount

Sistemele carrier grade tip rack-mount asigură performanţe ridicate, scalabilitate maximă şi servicii sigure şi fiabile. Oracle este singurul furnizor important care asigură în domeniul comunicaţiilor o gamă completă de servere carrier grade tip rack-mount.

Sun Netra SPARC
Servere tip rack-mount
Sun Netra x86
Servere tip rack-mount

Servere Sun Netra 6000 Carrier Grade Blade
Servere Sun Netra 6000 Carrier Grade Blade

Serverele carrier grade blade asigură scalabilitate ridicată, putere foarte mare de calcul şi implementare flexibilă, pentru a respecta cerinţele aplicaţiilor de comunicaţii sigure. Serverele Sun Netra 6000 carrier grade blade sunt proiectate pentru furnizarea serviciilor media, inclusiv a operaţiilor şi serviciilor de asistenţă pentru afaceri (OSS/BSS).

Sisteme proiectate Oracle Carrier Grade

Oracle 0800 894 520
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View