ZFS Storage Appliances

Stocare cu ajutorul aplicaţiilor

Păstraţi legătura:

De ce Oracle?

Oracle ZFS Storage Appliances asigură funcţii de stocare prin reţea la nivel de companie (NAS), pentru reducerea costului, complexităţii şi capacităţii. Sistemele de stocare proiectate pentru aplicaţii asigură integrare software, performanţe ridicate şi eficienţă superioară, specifice Oracle. Oracle ZFS Storage Appliances asigură o platformă robustă de stocare a datelor, care completează cerinţele de productivitate ale sistemelor proiectate de Oracle, Oracle SuperCluster, Oracle Virtual Compute Appliance şi serverelor Oracle. Acestea asigură avantaje imediate legate de spaţiu, gestionare şi costuri pentru clienţi, prin utilizarea NAS pentru aplicaţiile la nivel de companie cu fluxuri de lucru mixte solicitante, virtualizare, consolidarea stocării, testare şi dezvoltare, business intelligence/data warehousing şi protecţia datelor.


Sun ZFS Storage Appliances
ZFS Storage Appliances

Stocarea cu ajutorul aplicaţiilor Oracle asigură reducerea spaţiului necesar pentru stocare, a complexităţii şi a costurilor, cu integrare perfectă Oracle, gestionare simplă şi performanţe ridicate, inclusiv o arhitectură de stocare inovatoare şi o eficienţă fără egal.


Sun ZFS Backup Appliance
ZFS Backup Appliance

ZFS Backup Appliance permite clienţilor de sisteme proiectate respectarea SLA, reducerea riscului şi a costurilor, cu un sistem foarte performant de back-up şi restabilire, optimizat şi proiectat în comun pentru sistemele proiectate de Oracle.


Sun ZFS Backup Appliance
ZFS Storage Software

ZFS Storage Appliances reduc semnificativ complexitatea şi asigură cea mai bună eficienţă şi coproiectare din domeniu, cu Oracle Database. Acestea dispun de o gamă diversificată de aplicaţii pentru gestionare, monitorizare/depanare, instantanee, clone, replicare şi servicii avansate de date.


Oracle 0800 894 520
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View