Oracle ZFS Storage Appliance

Stocare pentru aplicaţii

Păstraţi legătura:

De ce Oracle?

Oracle ZFS Storage Appliance asigură funcţii de stocare NAS (prin reţea) de nivel de întreprindere, pentru reducerea costurilor, a complexităţii şi a necesarului de capacităţi. Sistemele de stocare proiectate pentru aplicaţii asigură integrare cu produsele software Oracle, performanţe ridicate şi eficienţă superioară. Oracle ZFS Storage Appliance asigură o platformă robustă de stocare a datelor, care face faţă cerinţelor de productivitate ridicată ale sistemelor proiectate de Oracle, Oracle SuperCluster, Oracle Virtual Compute Appliance şi serverelor Oracle. Acestea oferă avantaje imediate (în ceea ce priveşte spaţiul, gestionarea şi costurile) clienţi care utilizează NAS pentru aplicaţiile la nivel de companie cu solicitări neuniforme, virtualizare, consolidarea stocării, testare şi dezvoltare, business intelligence/depozite de date şi protecţia datelor.


Sun ZFS Storage Appliances
Oracle ZFS Storage Appliance

Soluţia de stocare Oracle proiectată pentru aplicaţii asigură concentrarea spaţiului de stocare, reducerea complexităţii şi a costurilor, graţie integrării Oracle, gestionării simple şi performanţelor ridicate, inclusiv arhitecturii de stocare inovatoare şi de o eficienţă fără egal.


Sun ZFS Backup Appliance
Oracle ZFS Storage Software

Oracle ZFS Storage Appliance reduce semnificativ complexitatea şi asigură eficienţă de vârf şi integrare profundă cu Oracle Database, încă din faza proiectării. Valorifică o gamă diversificată de aplicaţii pentru gestionare, monitorizare/depanare, instantanee, clone, replicare şi servicii avansate de date.


Oracle 40213476002
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View