Oracle HCM – Human Capital Management Cloud

HCM Infowall
Oracle Simply Talent: Vad motiverar dina medarbetare?

Läs vår rapport om medarbetarengagemang

Simply Talent: Explore the World of Modern HR
Oracle Simply Talent:
Utforska Modern HR

Allt du behöver veta om HR och utmaningarna att
bemöta framtidens medarbetare.

Enabling Modern HR
Främja modern HR

Hur SAP ERP-kunder kan vinna kriget om kompetens
med Oracle HCM Cloud.

HR professionals and business
Frigör dina anställdas fulla potential

 

Utforska den moderna HR-världen
Utforska den moderna HR-världen

Allt du behöver veta om den nya eran inom Human Resources

Överlev eller blomstra: Tankar kring modern HCM
Överlev eller blomstra: Tankar kring modern HCM

Oracles vd Mark Hurd diskuterar i sitt inledningsanförande på Oracle HCM World 2015 hur företag måste ha tekniken på plats för att kunna uppfylla behoven hos personal som spänner över flera generationer.

Undanröj hindren för molnanvändning
Undanröj hindren för molnanvändning

Utnyttja fördelarna med molnet och modernisera HR-avdelningen med en mobil och engagerande HCM-lösning som fokuserar på kompetens, sociala medier och samarbete.

Human Capital Management Cloud och HR-avdelningen
Öka effektiviteten och förbättra servicen

Ta del av kraften i HRM-system i molnet och effektivisera verksamheten.

Har ert företag lösningar som är tillräckligt moderna för att attrahera rätt personer?

Är du förberedd?

HR-avdelningar som saknar en modern strategi för HR och rekrytering går miste om möjligheter att skapa äkta värde för företaget. Moderna HR-ansvariga lägger grunden för en positiv medarbetarupplevelse som gagnar företaget och dess kunder.

Attrahera en modern arbetsstyrka med Oracles HRMS-lösning Human Capital Management (HCM) Cloud
61 %

av vd:arna
kan inte genomföra
sina rekryteringsstrategier
därför att HR-avdelningen inte är förberedd

Talent
Bara 24 %

av HR-avdelningarna
investerar i
analysexpertis

64 %

av vd:arna prioriterar
vidareutbildning
av personalen

67 % av företagen

anpassar inte sina
HR-system strategiskt
till verksamhetenSpotlight

Framgång med Oracle Fusion i stor skala

Analytikerrapport

Framgång med Oracle Fusion i stor skala
Får ditt företag inte grepp om molntekniken?

Framgångsrika molndistributioner kräver att företagen koordinerar sina verksamhetsstrategier med sina programstrategier.

Inledningsanförande på HCM World

Inledningsanförande på HCM World

Se hur “globala trender påverkar HR-funktionen”
 

Hör Oracles VP HCM Transformation, Cara Capretta, och VP HCM Transformation, Bertrand Dussert, i inledningsanförandet på Oracle HCM World 2015 diskutera forskning och bästa praxis kring hur företagen kan förändra sina HR-avdelningar.

HCM för medelstora företag

Artikel

HCM för medelstora företag
Medelstora företag vänder sig till Oracle för att nå tillväxt.

Ta reda på hur en modern HCM-svit kan hjälpa dig att klara utmaningarna med att växa.
 

Är din bästa praxis modern?

Varför behöver du Modern Best Practice?

Stärk företagets flexibilitet. Åstadkom mer snabbare och med mindre resurser. Med molnet, mobilfunktioner, sociala medier, analys, Internet of Things (sakernas internet på svenska) och Big Data kan du hjälpa ditt företag att ta steget in i framtiden.

Läs mer om Modern Best Practice
BT tillvaratar medarbetarnas kompetens med Oracle HCM Cloud
BT tillvaratar medarbetarnas kompetens med Oracle HCM Cloud

Vi får förmågan att anpassa verksamheten och får den flexibilitet vi behöver.

—Daryl Szebesta, CIO, BT Group Functions
Skanska använder Oracle Taleo för att administrera personalen globalt
Ledarskap genom förvärv

Vi har just genomgått en förvärvsfas. Vi vill behålla de anställda och förstå deras färdigheter så att vi kan utnyttja dem på bästa sätt.

—Peter Björk, Vice President of Information Systems Strategies, Skanska
Cricket's svårigheter innan man började använda Oracle Taleo Cloud Services
Hantera konstanta förändringar

Vi ville ha en molnbaserad lösning. Vi ville inte vara tvungna att implementera och underhålla en mängd uppdateringar och förbättringar.

—John Moxley, Director of Leadership Development, Cricket Communications
Newfield Exploration
Newfield Exploration och Oracle HCM Cloud Mobile

Med Oracle HCM Cloud kan vi underlätta arbetet ur verksamhetssynpunkt genom att se till att vi har åtkomst i realtid till nyckelinformation.

—Deanna Jones, Chief Commercial Officer, Newfield Exploration

Komma i gång

 
 

Integrated Cloud Applications & Platform Services