Oracle Application Integration Architecture

Komplett, öppen, integrerad

Oracle Application Integration Architecture (AIA) innehåller fördefinierat innehåll och fördefinierade mallar och metoder för att utveckla flexibla och användarfokuserade affärsprocesser i olika företagstillämpningar. Oracle gör det möjligt att använda förstklassiga program från Oracle och andra leverantörer sida vid sida, och drar nytta av bästa praxis och öppna standarder för att sänka kostnaderna och öka företagens flexibilitet.

  • Oracle Application Integration Architecture
 
 
Oracle +46 85 8778022
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View