Oracle Fusion Applications

Den nya standarden för affärer

Upplev den nu
Håll kontakten:

Varför Oracle?

Oracle Fusion Applications utformades nedifrån och upp utifrån de senaste tekniska framstegen och med bästa praxis som samlats in från tusentals Oracle-kunder. De är affärsprogram som till 100 procent är baserade på öppna standarder och de sätter en ny standard för hur vi skapar, arbetar och tar till oss teknik.


Customer Relationship Management

Oracle Sales Cloud ger smartare försäljning genom att hjälpa säljare att sälja mer, chefer att veta mer och företag att växa mer. Oracle Sales Cloud kombinerar en mobilt-först-strategi för säljare och chefer med kraftfulla analyser och prognoser, kundinsikter och sömlös integration med marknadsavdelningen och partners för ökade intäkter.


Oracle Fusion Financials

Oracle Fusion Financials, som är en komponent i Oracle Fusion Applications-sviten, revolutionerar produktivitet och tillgång till information med originalinformation i realtid.


Oracle Fusion Governance, Risk, and Compliance

Oracle Fusion Governance, Risk, and Compliance (GRC), som är en komponent i Oracle Fusion Applications-sviten, sätter en ny standard för riskhantering och efterlevnad.


Oracle Fusion Human Capital Management

Oracle Fusion Human Capital Management (HCM), som är en komponent i Oracle Fusion Applications-sviten, sätter en ny standard för innovation, arbete och HR.


Oracle Fusion Procurement

Oracle Fusion Procurement, som är en komponent i Oracle Fusion Applications-sviten, sätter en ny standard för strategisk leveransadministration.


Oracle Fusion Project Portfolio Management

Oracle Fusion Project Portfolio Management (PPM), som är en komponent i Oracle Fusion Applications-sviten, sätter en ny standard för projektdrivna verksamheter.


Oracle Fusion Supply Chain Management

Oracle Fusion Supply Chain Management, som är en komponent i Oracle Fusion Applications-sviten, har ett revolutionerande nytt synsätt på samarbetsinriktad order- och produktdatahantering i flera system.


 
Oracle 020 798 798
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View