JD Edwards EnterpriseOne

 

JD Edwards EnterpriseOne från Oracle är en integrerad programsvit med heltäckande programvara för resursplanering på koncernnivå som kombinerar affärsvärde, standardbaserad teknik och djupgående branscherfarenhet i en affärslösning med låg ägandekostnad. EnterpriseOne är den första ERP-lösning där alla program kan köras på Apple iPad. JD Edwards EnterpriseOne tillhandahåller även mobilappar.

Varför Oracle?

Bara JD Edwards EnterpriseOne erbjuder samma urval av databaser, operativsystem och maskinvara så att du kan bygga och utöka din IT-lösning så att den uppfyller verksamhetens behov. JD Edwards levererar över 80 programmoduler som stöd till ett brett urval affärsprocesser och nyckellösningar för branscher som paketerade konsumtionsvaror, tillverkning, tillgångsintensiva samt projekt och tjänster.


Ekonomistyrning

Att ha rätt ekonomisk grund för din organisation är livsviktigt när du måste kunna redovisa varje krona som kommer in eller går ut - i alla valutor och i alla länder. JD Edwards EnterpriseOne lösningar för ekonomistyrning från Oracle kan hjälpa dig att svara snabbare på din föränderliga miljö, strömlinjeforma din ekonomiska verksamhet och förbättra noggrannheten i dina ekonomiska rapporter.


Projektledning

Ta kontroll och hantera projektkostnader och fakturering proaktivt, från koncept till slutförande med JD Edwards EnterpriseOne projektledningsverktyg från Oracle.


Livscykelhantering av anläggningstillgångar

JD Edwards EnterpriseOne Asset Lifecycle Management är en lösning från Oracle som hjälper dig att få ut mer värde av dina tillgångar, oavsett om de är växter, anläggningar eller utrustning. Från kapitalplanering och budgetering till anskaffning och drift, och vidare till underhåll och reparationer. JD Edwards EnterpriseOne Asset Lifecycle Management kan maximera lönsamhet och avkastning genom tillgångens hela livscykel.


Order Management

JD Edwards EnterpriseOne Order Management från Oracle låter dig strömlinjeforma orderhanteringen och bibehålla synlighet och orderspårning genom hela orderns livscykel.


Manufacturing Management

JD Edwards EnterpriseOne Manufacturing och Engineering från Oracle hjälper tillverkare - speciellt de som opererar inom en blandad tillverkningsmiljö (process, diskret, repetitiv osv.) - att utveckla, tillverka och distribuera produkter i tid, att använda effektiva processer som optimerar resurser och att uppfylla kundernas förväntningar på kvalitet, pris och leverans. Och med de nya Agile Product Lifecycle Management-lösningarna från Oracle kan ingenjörerna nu arbeta nära tillsammans med tillverkning och relaterade funktioner i JD Edwards EnterpriseOne.


Mobila lösningar

JD Edwards EnterpriseOne Mobile Solutions från Oracle levererar personanpassade tjänster som ökar kundens val och förbättrar produktiviteten genom att tillhandahålla administrativa lösningar som går att komma åt när som helst och överallt.


Rapportering

JD Edwards EnterpriseOne One View Reporting från Oracle är en lösning för operativ rapportering i realtid som utformats speciellt för att slutanvändare ska kunna komma åt och anpassa transaktionsdata till listor, diagram, grafik och tabeller, så att informationskonsumtionen förenklas. Det intuitiva gränssnittet i One View Reporting ger slutanvändarna den flexibilitet som krävs för att skapa personliga operativa rapporter genom hela EnterpriseOne utan att behöva hjälp från IT-avdelningen.


 
Oracle 020 798 798
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View