Oracle-program

Främjar modernt företagande i molnet

 
 
Håll kontakten:

Främjar modernt företagande i molnet

Oavsett om du väljer en lokal eller molnbaserad modell är Oracles applikationsstrategi att tillhandahålla ett brett urval och flexibilitet med ett innehållsrikt, modernt och tryggt utbud av produkter och tjänster för dina affärsbehov. Molnbaserade hyrprogram kan användas för att ge medarbetarna mer inflytande, vilket gör att de får tillgång till nödvändiga data, applikationer och funktioner för att utföra sina arbetsuppgifter mer effektivt.

Endast Oracle tillhandahåller program- och maskinvara som stöder alla typer av molnbaserade scenarier, bl.a. offentliga och privata moln eller hybridlösningar. Eftersom Oracles affärsapplikationer bygger på Oracles investeringar i teknik och infrastruktur är de konstruerade för att skydda data samtidigt som kraven efterlevs.


Customer Experience
Customer Experience

Oracle Customer Experience Cloud stärker relationerna med dina kunder genom att tillhandahålla en plattform för att optimera relevanta åtaganden, öka kontinuiteten och säkerställa kvaliteten hos alla tjänst.

Enterprise Resource Planning
Enterprise Resource Planning

Oracles resursplaneringsmoln är en svit med integrerade tjänster som förvandlar din administrativa avdelning till ett samarbetsvänligt, effektivt och praktiskt nav.

Supply Chain Management
Supply Chain Management

Oracle Supply Chain Management Cloud ger en unik, informationsdriven strategi som hjälper företagen att omvandla värdekedjan.

Applikationsproduktsortiment
Applikationsproduktsortiment

Oracle erbjuder fler än tio produktsortiment, bl.a. Oracle E-Business Suite, Primavera, PeopleSoft och Eloqua. Alla produktsortiment är utformade för att uppfylla särskilda affärsbehov, t.ex. försäljning, resursplanering och handel.

Enterprise Performance Management
Enterprise Performance Management

Oracle Enterprise Performance Management Cloud förser chefer inom finans och planering med molnbaserade resultatstyrningssystem som utgörs av ledande, företagsinriktade applikationer.

Human Capital Management
Human Capital Management

Oracle Human Capital Management Cloud hjälper dig att maximera potentialen hos medarbetarna genom att tillhandahålla grunderna i resurshantering, hantering av sociala relationer och globala HR-funktioner.

Branschprogram
Branschprogram

Oracles branschlösningar är högklassiga produkter som hanterar komplexa affärsprocesser lämpade för en mängd olika branscher. Oracleslösningar kortar marknadsledtiden och minskar kostnaderna.

Implementerings- och integreringsverktyg
Implementerings- och integreringsverktyg

Oracle har en komplett och öppen uppsättning verktyg som ger hållbar integrering i alla Oracle-applikationer och applikationer från oberoende tillverkare, bästa metoder som strömlinjeformar ny implementering med låg risk, och användarvänliga verktyg som säkerställer framgång och kortar tiden för användarinvänjning.

Visa alla implementerings- och integreringsverktyg

 
 
 
Oracle 020 798 798
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View