Oracle Database

Vi presenterar Oracle Database 12c: Anslut till molnet

 
 

Varför Oracle Database?

Oracle Database 12c lanserar en ny multitenant arkitektur som gör det lättare att distribuera och hantera databasmoln. Innovationer som Oracle Multitenant, som används för att snabbt konsolidera flertalet databaser, och Automatic Data Optimization med Heat Map, för komprimering och nivåindelning av data med högre densitet, maximera resursernas effektivitet och flexibilitet. Dessa unika framsteg gör, tillsammans med stora framsteg i tillgänglighet, säkerhet och stöd för stordata, Oracle Database 12c till en ideal plattform för privat och offentlig molndistribuering.


Database Editions and Options

Oracle Database 12c lanseras i tre versioner med en rad olika företagsalternativ som möter specifika kundbehov inom områdena prestanda och tillgänglighet, säkerhet och standardsäkring, datalagring och analyser, ostrukturerade data och hanterbarhet.

Oracle Database Appliance

Oracle Database Appliance är ett system med programvara, servrar, lagring och nätverk som ger ett enkelt, pålitligt och billigt sätt att distribuera, hantera och stödja databasflöden med hög tillgänglighet.

Datalagerhantering

Oracle Database 12c, komplett med avancerade databasanalyser, lanserar nya integrerings-, prestanda-, skalbarhets- och analysverktyg som stöder datalagring och stordata, och ger en snabb, kostnadseffektiv plattform för datalagring och affärsanalyser.

Hög tillgänglighet

Med Oracle Database 12c och Oracle’s Maximum Availability Architecture kan du minska kostnaderna för stilleståndstid genom att skydda ditt företag från olika typer av planerade och oplanerade driftstopp, t.ex. fel som orsakas av den mänskliga faktorn.

Lagringshantering

Oracle Database 12c ger kostnadseffektiv lagringshantering genom automatiserade processer, minimera dyrbara I/O-funktioner, komprimera data och maximera utnyttjandet av nivåindelade lagringsresurser för samtliga databaser inom företaget.

Oracle Multitenant

Oracle Multitenant tillhandahåller en ny arkitektur för databaskonsolidering i molnet, vilket ger dig möjligheten att hantera flera databaser som en utan applikationsändringar, vilket ger en snabb, skalbar och säker plattform för databaser.

Stordata

Oracle har ett brett produktutbud som hjälper dig att införskaffa och organisera olika typer att datakällor och analysera dem bredvid befintliga data för att få nya insikter om och kapitalisera på dolda relationer.

Databasmoln

Oracle har ett brett utbud av program- och maskinvaruprodukter och tjänster för öppna och privata moln.

Database Security

Oracle har en omfattande portfölj med säkerhetslösningar som säkerställer datasekretess, skyddar mot insiderbrott och möjliggör regelmässig efterlevnad.

Oracle TimesTen In-Memory Database

Oracle TimesTen In-Memory Database är en komplett relationsdatabas som kan köra direktbearbetning av data (OLTP) och affärsanalyser i mellanskiktet, lagra alla data i primärminnet för snabba prestanda och ger hög kapacitet med väldigt korta väntetider.

Oracle Exadata

Oracle Exadata är den enda databasmaskinen som ger extrema prestanda för både datalagerhantering och OLTP-applikationer, vilket gör den till den bästa plattformen för konsolidering av blandade databasflöden till privata moln.

 
 
 
Oracle 020 798 798
Oracle Learning Streams
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View