Oracle Database-säkerhet

Säkerhet inifrån och ut

Varför Oracle Database Security?

Redan från starten har Oracle levererat branschens mest avancerade teknik för att skydda data i där den finns—databasen. Oracle har en omfattande portfölj med säkerhetslösningar som säkerställer datasekretess, skyddar mot insiderbrott och möjliggör regelmässig efterlevnad för databaser från både Oracle och andra tillverkare. Oracles kraftfulla, förebyggande och detekterande säkerhetskontroller innefattar bevakning och blockering av databasaktiviteter, kontroll av privilegierade användare och multiåtkomst, dataklassificering och dataupptäckt, synlig datakryptering, konsoliderad granskning och rapportering, säker konfigurationshantering, och avidentifiering av data. Med Oracle kan du distribuera pålitliga datasäkerhetslösningar som inte kräver att några ändringar i befintliga program, vilket sparar både tid och pengar.


Oracle Audit Vault and Database Firewall
Oracle Audit Vault and Database Firewall

Bevaka trafik på databaser från Oracle och andra tillverkare för att upptäcka och blockera hot, och förbättra efterlevnadsrapportering genom att konsolidera granskningsdata från databaser, operativsystem, kataloger och andra källor.


Advanced Security
Oracle Advanced Security

Hjälper dig att följa sekretesslagar och regelverk som kräver kryptering och redigering (visa masking) av programdata, som kreditkortsuppgifter, personnummer eller andra personliga identitetsuppgifter. Genom att kryptera vilande data och avidentifiera data så fort de lämnar databasen kan Oracle Advanced Security erbjuda den mest kostandseffektiva lösningen för heltäckande dataskydd.


Database Vault
Oracle Database Vault

Utöka säkerheten för redan befintliga program och följ regelverk som kräver uppgiftsfördelning, begränsad behörighet och andra förebyggande kontroller för att garantera dataintegritet och datasekretess. Oracle Database Vault skyddar proaktivt programdata som lagras i Oracle-databasen genom att neka åtkomst för att privilegierade databasanvändare.


Label Security
Oracle Label Security

Enkel kategorisering och åtkomst till data baserat på klassificering. Oracle Label Security är ett flexibelt ramverk utformat för att möta kraven på flernivåsäkerhet och obligatorisk åtkomstkontroll inom den offentliga sektorn. Både regeringar och kommersiella verksamheter över hela världen kan använda detta för att hantera åtkomst till data utifrån "befogenhet" för att skydda sekretess och uppnå regelefterlevnad.


Data Masking
Oracle Data Masking

Hjälper dig att följa regelverk för datasekretess och dataskydd som begränsar användningen av faktiska kunddata. Med Oracle Data Masking Pack kan känslig information som kreditkortsuppgifter eller personnummer ersättas med realistiska värden. Detta gör att produktionsdata kan användas för utveckling och tester eller delas med outsourcingpartners eller utländska samarbetspartners på ett säkert sätt.


 
Oracle 020 798 798
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View