Oracle WebLogic Server

Den främsta applikationsservern för båda traditionella och molnbaserade miljöer

Oracle WebLogic Server 12c är den främsta applikationsservern både för traditionella och molnbaserade miljöer. Med Oracle WebLogic kan du leverera nästa generations applikationer på en uppdragskritisk molnplattform, förenkla driften med inbyggd molnhantering och snabba upp tiden till marknaden med en modern utvecklingsplattform och integrerade verktyg.

Varför Oracle?

Oracle WebLogic Server 12c erbjuder flexibilitet mellan att ha allt hos er och molnlagring hos tredje part och den är optimerad för Oracle Exalogic Elastic Cloud. Oracle WebLogic Server utgör en hörnsten i Oracle Cloud Application Foundation och tillhandahåller extrema molnprestanda, skalbarhet och elasticitet, oöverträffad integration med Oracles Database 12c inklusive Multitenant-databasstöd. Den bidrar till att öka utvecklarnas produktivitet med mobilapplikationsutveckling och Maven-stöd som gett Oracle branschens största marknadsandel.

Hämta Oracle WebLogic Server


Application Server (App Server)
Applikationsserverval för olika behov

Skapa och kör företagsapplikationer och tjänster med höga prestanda med Oracle WebLogic Server 12c, som finns i tre versioner för att uppfylla behoven i såväl traditionella och molnbaserade miljöer.


 
Oracle +46 85 8778002
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View