Oracle Fusion Middleware

Förenkla. Särskilj. Förändra.

 
 

Oracle Fusion Middleware är den marknadsledande plattformen för verksamhetsinnovation för företaget och molnet. Den gör det möjligt för företag att skapa och köra flexibla, intelligenta affärsprogram samtidigt som de maximerar IT-effektiviteten genom att fullt ut utnyttja modern arkitektur för program- och maskinvara.

Varför Oracle?

Oracle Fusion Middleware är den enda middleware från någon leverantör som tillhandahåller en fullständig, öppen och integrerad approach inom social teknik, mobil teknik och molnteknik. Den erbjuder effektiviteten i att arbeta med en enda strategisk partner för alla dina krav beträffande middleware samtidigt som den har kostnadseffektiviteten i certifierad integration med Oracle Database, Oracle Applications och Oracle Engineered Systems. Oracle Fusion Middleware har branschledande erbjudanden inom alla produktsortiment, och gör det möjligt för dig att maximera de processer och program som driver ditt företag idag samtidigt som du får en grundval för framtida innovation.


Exalogic

Oracle Exalogic Elastic Cloud har designats, optimerats och certifierats för att köra program och teknik från Oracle och är idealisk för verksamhetskritisk middleware och program från Oracle och tredjepartsleverantörer. Den levererar lägre ägandekostnad, minskar risk och erbjuder aldrig tidigare skådade nivåer på prestanda, pålitlighet och skalbarhet.

Dataintegration

Få genomgripande, kontinuerlig åtkomst till tillförlitliga data med hög prestanda och låg ägandekostnad. Oracle Data Integration erbjuder en fullständig och integrerad lösning med massdataförflyttning och dataförflyttning i realtid, transformering, datakvalitet, datatjänster och datafederation.

Hantering av affärsprocesser

Oracle BPM Suite levererar förmågan att optimera affärsprocesser som sträcker sig över flera system, program och funktionsgrupper, iterativt och agilt. Den erbjuder en enhetlig plattform i storföretagsklass för att designa och automatisera affärsprocesser för bättre synlighet, bättre kontroll och enastående kundupplevelse.

Visa alla produkter för hantering av affärsprocesser
Business Intelligence

Oracle tillhandahåller den mest fullständiga, öppna och integrerade lösningen för business intelligence på marknaden, med en fullständig uppsättning branschledande BI-funktioner, med koncernrapportering, ad hoc-frågor och analys, instrumentpaneler och resultatkort.

Identitetshantering

Oracle erbjuder en fullständig plattform för identitetshantering som gör det möjligt för företag att förbättra säkerheten, säkra regelefterlevnad, minska administrationskostnaderna och utnyttja extrem skalbarhet med tätt integrerade komponenter som gör distributionen snabbare och förenklar administration av användaridentitet och åtkomsthantering.

Cloud Application Foundation

Cloud Application Foundation erbjuder branschledande programinfrastruktur för privata och offentliga molndistributioner. Den baseras på Oracle WebLogic Server och blandar innovativ teknik med modern Java-standard för att leverera en konvergerad molnplattform. Det är en bas för Oracle Fusion Middleware med hög tillgänglighet och höga prestanda som optimerats för system från Oracle.

Tjänstorienterad arkitektur (SOA)

Oracle SOA omvandlar komplex programanslutningsbarhet till agil och återanvändningsbar tjänstbaserad programintegration för att komma snabbare ut på marknaden, öka flexibiliteten och sänka kostnaderna.

WebCenter

Oracle WebCenter är den engagerande plattformen som driver exceptionella upplevelser. Den kopplar ihop människor och information genom att samla den mest fullständiga portföljen teknik för portaler, webbupplevelsehantering, innehåll, sociala medier och samarbete till en enda integrerad produktsvit.

Utvecklingsverktyg

Oracle erbjuder branschens mest kompletta och integrerade verktygsuppsättning för programutveckling, databasutveckling och business intelligence som stöd till alla typer av utvecklingsmetodik, teknisk plattform eller operativsystem.

 
 
 
Oracle +46 85 8778002
Oracle Learning Streams
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View