Sun Netra-servrar av operatörsklass

Branschledande prestanda för tjänster inom kommunikation och media

Håll kontakten:

Varför Oracle?

Produktfamiljen Oracle Netra utgör måttstock för branschen när det gäller distributioner som kräver hög tillförlitlighet i krävande miljöer. Netra används i miljöer med tillförlitligheten fem till sju nior (5 to 7 nines), till exempel kommunikationsnätverk, nödsystem, militära system eller där det krävs kontinuerlig tillgänglighet. Dessa produkter har testats för körning under många olika extrema förhållanden, bland annat kylningsbortfall, jordbävning och brand. Netra utformar dessa system med extraordinär tillgänglighet som huvudkrav.


Rackmonterade Sun Netra-servrar av operatörsklass
Rackmonterade Sun Netra-servrar av operatörsklass

Rackmonterade Sun Netra-servrar av operatörsklass levererar hög prestanda, maximal skalbarhet och säker, pålitlig drift. Oracle är den enda större återförsäljaren som levererar ett komplett sortiment rackmonterade servrar av operatörsklass till telekombranschen.

Sun Netra SPARC
Rackmonterade servrar
Sun Netra x86
Rackmonterade servrar

Sun Netra 6000-bladservrar av operatörsklass
Sun Netra 6000-bladservrar av operatörsklass

Bladservrar av operatörsklass ger hög skalbarhet, extrem densitet och flexibel distribution för att möta kraven från säkra kommunikationsprogram. Sun Netra 6000-bladservrarna av operatörsklass är designade för leverans av mediatjänster, inklusive driftsstödssystem och affärsstödssystem (Operations Support System och Business Support System, OSS/BSS).

System i operatörsklass utvecklade av Oracle

 
Oracle +46 85 8778002
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View