Sun x86-system

Bästa x86-prestanda och lägsta TCO med Oracles vertikalt integrerade stack

Håll kontakten:

Varför Oracle?

Sun x86-system från Oracle är den bästa plattformen för program från Oracle. Bara Oracle kan erbjuda kunderna en optimerad program- och maskinvarustack som levereras komplett med ett urval operativsystem, program för virtualisering och verktyg för molnadministration, utan extra kostnad till kunder som köper support. Den optimerade maskin- och programvarustacken från Oracle har möjliggjort en prestandaökning på tio gånger i systemet och levererat prestandamätningar i världsklass.


Sun Fire x86-servrar
Sun x86-servrar

De heltäckande Sun x86-systemen från Oracle, som baseras på öppen standard, är den bästa plattformen för att köra dina Oracle-program med förbättrad tillförlitlighet för din datacentermiljö.


Sun Blade x86-servrar
Sun Blade x86-servermoduler

x86-serverbladmoduler från Oracle klarar av de mest krävande arbetsbelastningar för företag och virtualiserade affärsprogram samtidigt som de minskar strömförbrukningen och kylningskostnaderna.


Sun Netra x86-servrar
Sun Netra x86-servrar

Sun Netra x86-servrar av operatörsklass från Oracle är branschens tryggaste val för att leverera kontinuerlig pålitlig drift och beprövade långa systemlivscykler för långlivade kommunikationslösningar.


 
Oracle +46 85 8778002
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View