ZFS Storage Appliances

Applikationsutvecklad lagring

Håll kontakten:

Varför Oracle?

Oracle ZFS Storage Appliances levererar NAS (Network Attached Storage) i storföretagsklass för att minska kostnader, komplexitet och kapacitet. Applikationsanpassade lagringssystem ger unik integration med Oracle-programvara, höga prestanda och överlägsen effektivitet. Oracle ZFS Storage Appliances erbjuder en robust plattform för datalagring som kompletterar kraven på stort genomflöde hos Oracle-konstruerade system, Oracle SuperCluster, Oracle Virtual Compute Appliance och Oracle-servrar. De tillhandahåller omedelbart utrymme, administration och kostnadsfördelar för kunder som använder NAS för krävande företagsapplikationer med varierande belastning, virtualisering, lagringskonsolidering, test och utveckling, affärsanalyser/datalagring samt dataskydd.


Sun ZFS Storage Appliances
ZFS Storage Appliances

Oracles applikationsanpassade lagring reducerar lagringens utbredning, komplexitet och kostnader med branschledande Oracle-integration, enkel administration och höga prestanda, inklusive en innovativ lagringsarkitektur och ojämförlig effektivitet.


Sun ZFS Backup Appliance
ZFS Backup Appliance

ZFS Backup Appliance hjälper kunder med konstruerade system att uppfylla SLA:er, minska risker och reducera kostnader med ett högprestandasystem för säkerhetskopiering och återställning som är optimerat och samutvecklat med Oracle-konstruerade system.


Sun ZFS Backup Appliance
ZFS-lagringsprogramvara

ZFS Storage Appliances ger en dramatisk reducering av komplexiteten samtidigt som du får klassens bästa effektivitet och djupgående gemensam konstruktion med Oracle Database. De utgör en omfattande programvarusvit för administration, övervakning/felsökning, ögonblicksbilder, kloner, replikering och avancerade datatjänster.


 
Oracle 020 798 798
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View