Överlägsna lösningar
och valmöjligheter för kunden

Lösningar som minimerar risker, strömlinjeformar affärsprocesser
och minskar IT-infrastrukturens kostnader och komplexitet

 
 

handel

Affärslösningar

Oracle hjälper kunderna att implementera de bästa lösningarna för effektiv verksamhet, affärsanalys och risk- och efterlevnad. Våra djupa portfölj med affärslösningar uppfyller många av kundernas behov, bland annat hantering av sociala relationer, hantering av kundrelationer, inköp och hantering av leveranskedjan.

Molnlösningar

Oracle har ett brett utbud av program- och maskinvaruprodukter och tjänster för öppna och privata moln samt hybridmoln. Till skillnad från våra konkurrenter tillhandahåller Oracle de bredaste, mest kompletta och mest integrerade molnerbjudandena i branschen.

Branschlösningar

Oracles branschlösningar utnyttjar vår omfattande produktportfölj för att uppfylla de unika verksamhetsbehoven inom specifika branschsegment. Med lösningar för myndigheter, sjukvård, fordon, media och underhållning, för att bara nämna några branscher, gör Oracle det möjligt för dig att snabbare komma ut på marknaden, minska kostnaderna och få konkurrensfördelar.

För mellanstora företag

Oracle erbjuder mellanstora företag kraften hos en skalbar teknik i storföretagsklass till ett pris som är anpassat till deras växande behov. Med Oracle Accelerate kombinerar Oracle-partners Oracles programvara, snabba implementeringsverktyg och tjänster för att hjälpa organisationer att snabbt implementera och börja använda program i storföretagsklass.

Oracle Optimized Solutions

Oracle Optimized Solutions är fullständigt dokumenterade, testade och intrimmade arkitekturer som gör att man slipper gissa sig fram vid införandet av programvaruinfrastrukturer i storföretagsklass. Oracles utbud av beprövade företagslösningar bygger på unikt matchade komponenter som innefattar Oracle-skapade system, Sun-servrar och lagring, Oracle Solaris, Oracle Database, Oracle Fusion Middleware och Oracle Applications som kan spara pengar, minska integrationsriskerna och öka användarnas produktivitet.

Tekniklösningar

Oracles tekniklösningar är utformade för att uppfylla komplexa program- och systemintegrationsbehov inom många olika företagsmiljöer. Med lösningar för molnteknik, säkerhet och konsolidering kan Oracle hjälpa dig att förbättra din teknikinfrastruktur med lösningar som är integrerade från program till disk.

 
 
 
 
Oracle 020 798 798
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View