Oracles plattform för sakernas Internet

Lösningar för en uppkopplad värld

 
 
Håll kontakten:

Oracle förenklar implementeringen av maskin-till-maskin-lösningar.


Video: The Internet of Things: Managing the Complexity

The Internet of Things: Managing the Complexity

Visa videon (2:31)

Maximera värdet av uppkopplade enheter


I den uppkopplade värld vi lever i har spridningen av smarta enheter skapat en marknad för helt nya lösningar som bygger på maskin-till-maskin-teknik. Företag behöver nya sätt att fånga ständigt ökande datamängder och använda informationen till att fatta smartare beslut, skapa nya tjänster och affärsmodeller, och minska kostnaderna.

Nyckeln för att uppnå ett verkligt affärsvärde via M2M-tjänster – eller mer allmänt, Internet of Things (IoT) – är effektiv kommunikation mellan arkitekturens alla element. En integrerad, komplett plattform gör det möjligt att snabbare sprida program, bearbeta och analysera inkommande data på ett ögonblick och agera precis när något händer.


Oracle's Internet of Things Platform


Det är bara Oracle som tillhandahåller en komplett plattform för hela M2M-arkitekturen. Oracle är det enda företaget som erbjuder en integrerad, pålitlig och säker plattform som kan möta dina behov för IoT och M2M både i dag och i framtiden – från Java-plattformen till inbäddade datahanteringssystem, från serverdatabaser, teknik för stordata, mellanprogram och analysteknik, till maskinvara med extrem prestanda som förvandlar data till användbar information.

IoT-plattformen lever upp till följande viktiga krav:

  • Komplett säkerhet i alla led
  • Stöd för integration med IT-system
  • Samordnar samarbetspartners i värdekedjan
  • Hantering av kostnads- och vinstbegränsningar och leverans i tid
  • Garanti för komplett kompatibilitet och hantering av livscykellösning
  • Möjligheten att skicka svar till miljontals slutpunkter i realtid

Du hittar mer information om Oracles Internet of Things platform här:


ResurserLiknande länkar


 
 
 
Oracle +46 85 8778002
Java Magazine-rubrik
Virtual Developer Day: Taking Java EE, SE, and Embedded to the Edge
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View