Förändra verksamheten med Oracle Cloud

What's New

Slå dig ner. Slappna av. Forma framtiden.

Customer Highlights

Pålitliga IT-lösningar som klarar dina affärsutmaningar


När de potentiella konkurrenterna är företag i alla storlekar över hela världen kan det vara svårt för medelstora företag som ditt att bevara konkurrenskraften. Samtidigt som du bevakar kundernas krav, kvalitetssäkringen, medarbetarnas produktivitet och företagets lönsamhet förväntas du vara tillräckligt alert för att bearbeta lovande nya marknader och dessutom leva upp till gällande lagar och regler. Och det kan vara en utmaning.

Mot denna bakgrund förlitar du dig förmodligen på att du ska få gott stöd av dina informationssystem. Men om du inte kan kosta på dig stora IT-utgifter och fast anställda dataspecialister, vad är det då som avgör om din IT-infrastruktur ska bli ett stöd och inte ett hinder?

Pålitlighet


Det låter enkelt. Men föreställ dig vad pålitlighet på IT-sidan kan betyda för dig. Först och främst ger den dig stabilitet och kontinuitet i företaget eftersom du kan ägna din värdefulla tid åt att leda företaget, inte åt att försöka lista ut vad det är för fel på datorerna den här gången. Pålitligheten skyddar dessutom dina informationsresurser mot angrepp och driftsavbrott, samtidigt som den hjälper dig att leva upp till branschregler och lagar.

Pålitligheten innebär även öppenhet, så att du kan konsolidera din information, oavsett i vilket system eller program den är lagrad. Du kan fatta avgörande beslut snabbare, i vetskap om att de grundas på aktuell information från hela organisationen. På så sätt blir din infrastruktur mer transparent och hjälper dig att justera dina rutiner snabbt och lätt så att de passar företagets växlande behov.

Sist – men definitivt inte minst – är IT-pålitlighet ett konkret sätt att skapa bestående värde i företaget, snarare än att bara vara en utgift. Du och din organisation har flexibiliteten på er sida – en konkurrensfördel som förstärks av en pålitlig infrastruktur.

I över 30 år har pålitlighet varit Oracles motto. Våra lösningar går snabbt att installera, och underhållet är friktionsfritt. Och de har mycket attraktiva priser. De är inte avskalade light-produkter – för dina behov är ju inte heller ”light”. De är fullständiga lösningar som ger dig kontroll över verksamheten. Du kan köpa precis så mycket du behöver för tillfället och lägga till fler funktioner efterhand som företaget växer.
 
Oracle +46 31 7335535
GB-Portal-Banner-Cloud
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View