Håll kontakten:

Varför Java?

Java är grunden till så gott som alla typer av nätverksprogram och är den globala standarden för att utveckla och leverera mobilappar, spel, webbaserat innehåll och företagsprogram. Java har mer än 9 miljoner utvecklare i hela världen och låter dig utveckla och distribuera spännande program och tjänster på ett effektivt sätt. Med omfattande verktyg, ett moget ekosystem och robust prestanda levererar Java program som är portabla mellan de mest skilda datormiljöer.


Java Platform, Enterprise Edition (Java EE)
Java Platform, Enterprise Edition (Java EE)

Java Platform, Enterprise Edition (Java EE) är branschstandard för Java-teknik för företag. Med nya funktioner som ger bättre HTML5-stöd, ökar utvecklarnas produktivitet och ytterligare förbättrar hur företagens behov kan uppfyllas gör Java EE 7 det möjligt för utvecklarna att skriva mindre standardkod, ha bättre stöd för de senaste webbprogrammen och ramverken och få ökad skalbarhet och bredare, enklare funktionalitet.


Java Platform, Standard Edition (Java SE)
Java Platform, Standard Edition (Java SE)

Java SE har designats för att låta dig utveckla säkra, portabla program med hög prestanda för det bredast tänkbara urvalet datorplattformar. Genom att göra program tillgängliga i heterogena miljöer kan företag öka slutanvändarnas produktivitet, kommunikation och samarbete - och dramatiskt minska ägandekostnaden för både företags- och konsumentprogram.


Inbäddningsbar Java från Oracle
Java Embedded

När du vill ha mer - mer valfrihet, mer säkerhet, mer kraft - är det Java du vill ha. Oracle erbjuder ett brett spektrum av lösningar, från servrar till inbäddade enheter, för enheter med resursbegränsningar och system av skrivbordsklass. Dessa lösningar erbjuder kapacitet med höga prestanda i realtid som låter dig komma åt resurser på ett säkert sätt samtidigt som dina data skyddas, så att du kan göra mer med dina enheter.


Java för mobila enheter
Java för mobila enheter

Java Platform, Micro Edition (Java ME) används av många Java-utvecklare för mobiltelefoner, operatörer och OEM-tillverkare för att skapa telefonprodukter i hela världen. Oracle är den ledande leverantören av teknik för mobiltelefoner: för närvarande tre miljarder enheter, och fler för varje dag.


Oracle Java Cloud Service
Oracle Java Cloud Service

Oracle Java Cloud Service erbjuder en plattform i storföretagsklass för att utveckla och distribuera företagsprogram i molnet. Den låter dig maximera produktiviteten med omedelbar tillgång till molnmiljöer som har stöd för alla standardprogram i Java EE, komplett med integrerad säkerhet och databasåtkomst. Allt drivs av Oracle WebLogic Server.

 

 
Oracle 020 798 798
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View