Oracle-virtualisering

Den mest kompletta och integrerade virtualiseringen: Från skrivbord till datacentral

Håll kontakten:

Virtualiseringen började som ett sätt att konsolidera servrar, men IT-behoven förändras när datacenter blir tjänstleverantörer. En isolerad hypervisor kan inte leverera den hastighet och tid till marknaden som krävs för att distribuera en komplett programstack. För att till fullo utnyttja fördelarna med virtualisering måste organisationer se bortom enkel konsolidering och välja applikationsdrivna virtualiseringslösningar som integreras med program och infrastruktur.

Varför Oracle-virtualisering?

Oracle erbjuder branschens mest kompletta och integrerade virtualisering, från skrivbordet till datacentralen. Oracle går långt förbi vanlig konsolidering och gör att du kan virtualisera och hantera hela hårdvaru- och programvarustacken.


Produkter för servervirtualisering
Produkter för servervirtualisering

Oracles servervirtualiseringsprodukter är utformade för effektivitet och optimerade för prestanda samt stöder x86- och SPARC-arkitekturer och en mängd system som Linux, Windows och Oracle Solaris. Utöver hypervisor-baserade lösningar erbjuder Oracle också virtualisering inbyggd i maskinvara och Oracles operativsystem för att leverera den mest kompletta och optimerade lösningen för hela datormiljön.


Oracle OpenStack for Oracle Linux
Oracle OpenStack for Oracle Linux

En integrerad lösning som underlättar utvecklingen av en molnbaserad grund som passar företagsapplikationer och företagsdatabaser.


Virtualiseringslösningar för datacenter
Virtualiseringslösningar för datacenter

IT-behoven utvecklas i takt med att användare kräver tillgång till applikationer och tjänster dygnet runt. Lösningar för datacentraler måste stöda dessa strikta servicenivåer och samtidigt hålla kostnaderna nere. Integrationen av Oracle VM med Oracles’ledande företagsprogram och hårdvarulösningar ger avsevärda fördelar till datacentraler som stöder de mest krävande kunderna.


Produkter för datorvirtualisering
Produkter för skrivbordsvirtualisering

Oracles skrivbordsvirtualisering ger säker åtkomst till Oracle Applications och andra företagsprogram oavsett var man befinner sig och gör det möjligt att använda virtualiserade operativsystem på vanliga klientenheter. Den kan användas för att skapa säker åtkomst till applikationer över nätverket från PC- och Mac-baserade datorer samt iPad. Den kan också användas för att köra flera operativsystem på bärbara och stationära datorer för utveckling och testning.

Mer information för befintliga kunder hos Oracle Virtual Desktop Infrastructure och Sun Ray Clients.


Lösningar för nätverksvirtualisering
Nätverksvirtualisering

Företagen behöver ett enkelt sätt att kommunicera med interna och externa kunder, affärsenheter, partner och filialer. Oracles programvarudefinierade nätverkslösning (SDN) gör det möjligt för distribuerade företag att leverera säkra anslutningstjänster med mindre komplexitet, på betydligt kortare tid och till avsevärt lägre kostnad.


 
Oracle +46 85 8778002
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View