Oracle-virtualisering

Den mest kompletta och integrerade virtualiseringen: Från skrivbord till datacentral

Håll kontakten:

Virtualisering började som ett sätt att konsolidera servrar, men IT-behoven utvecklas när datacentraler blir tjänsteleverantörer. En isolerad hypervisor kan inte leverera den hastighet och tid till marknaden som krävs för att distribuera en komplett programstack. För att till fullo utnyttja fördelarna med virtualisering måste organisationer se bortom enkel konsolidering och välja applikationsdrivna virtualiseringslösningar som integreras med program och infrastruktur.

Varför Oracle-virtualisering?

Oracle erbjuder branschens mest kompletta och integrerade virtualisering, från skrivbordet till datacentralen. Oracle går långt förbi vanlig konsolidering och gör att du kan virtualisera och hantera hela hårdvaru- och programvarustacken.


Produkter för servervirtualisering
Produkter för servervirtualisering

Oracles servervirtualiseringsprodukter är utformade för effektivitet och optimerade för prestanda samt stöder x86- och SPARC-arkitekturer och en mängd system som Linux, Windows och Oracle Solaris. Utöver hypervisor-baserade lösningar erbjuder Oracle också virtualisering inbyggd i hårdvara och Oracles operativsystem för att leverera den mest kompletta och optimerade lösningen för hela datormiljön.


Virtualiseringslösningar för datacentraler
Virtualiseringslösningar för datacentraler

IT-behoven utvecklas i takt med att användare kräver tillgång till applikationer och tjänster dygnet runt. Lösningar för datacentraler måste stöda dessa strikta servicenivåer och samtidigt hålla kostnaderna nere. Integrationen av Oracle VM med Oracles’ledande företagsprogram och hårdvarulösningar ger avsevärda fördelar till datacentraler som stöder de mest krävande kunderna.


Produkter för skrivbordsvirtualisering
Produkter för skrivbordsvirtualisering

Oracles skrivbordsvirtualisering ger säker åtkomst till Oracle Applications och andra företagsprogram oavsett var man befinner sig och gör det möjligt att använda virtualiserade operativsystem på vanliga klientenheter. Den kan användas för att skapa säker åtkomst till applikationer över nätverket från PC- och Mac-baserade datorer samt iPad. Den kan också användas för att köra flera operativsystem på bärbara och stationära datorer för utveckling och testning.

Mer information för befintliga kunder hos Oracle Virtual Desktop Infrastructure och Sun Ray Clients.


Lösningar för skrivbordsvirtualisering
Lösningar för skrivbordsvirtualisering

Oracles’lösningar för skrivbordsvirtualisering är beprövade och används framgångsrikt inom många discipliner, organisationer och företag och ger övertygande fördelar som bättre säkerhet, större flexibilitet, ökad stabilitet, förenklad hantering och lägre kostnader.


 
Oracle 020 798 798
    E-mail this page E-mail this page    Printer View Printer View