Zabezpečenie ochrany dát

Informačné zdroje vašej organizácie patria k jej najcennejším aktívam. Pravdepodobne už používate určité ochranné opatrenia ako napríklad antivírusový softvér. Riziko však môže prísť z mnohých rôznych strán – zvnútra i zvonku. Výpadky siete, zlyhanie systémov, stratené či odcudzené notebooky, náhodné odstránenie dát – k tomu všetkému žiaľ dochádza denne.

Nedávne zmeny legislatívy v oblasti súladu s predpismi so sebou priniesli aj požiadavky na ochranu dát. Na bezpečnosť dát, dohľadateľnosť a uchovávanie dát, pravidelné zálohovanie či archivovanie sa vzťahuje čoraz viac smerníc. Splnenie meniacich sa požiadaviek a zabezpečenie aktuálnosti vašich informačných systémom môže byť náročné na čas – a času pravdepodobne nemáte mnoho.

Spoločnosť Oracle vám ponúka spoľahlivú informačnú infraštruktúru, ktorá automatizuje mnohé procesy zálohovania a uchovávania dát. Ak dôjde k výpadku systému, v čase incidentu už budú všetky vaše dáta uložené. S produktmi Oracle získate viaceré úrovne bezpečnosti vrátane chráneného prístupu, správy identít používateľov, šifrovania dát a prevádzky chránenej pred výpadkom. To všetko výrazne znižuje podnikateľské riziko, znižuje náklady, zabezpečuje kontinuitu v prípade výpadku, šetrí váš čas a automatizuje procesy zabezpečovania súladu s predpismi.

Čo môžete urobiť už teraz
Zaujíma vás, ako dobre ochraňujete vaše dáta? Vyskúšajte si test s niekoľkými krátkymi otázkami na portáli Oracle Self Assessment Test Portal pre stredne veľké organizácie. Získate konkrétne a nezávislé zhodnotenie vašich schopností v tejto kľúčovej oblasti spolu s niekoľkými návrhmi, ako dosiahnuť zmenu v slabších oblastiach. Test je úplne bezplatný, k ničomu vás nezaväzuje a nevyžaduje veľa času. Máte záujem?

Kliknite sem, ak chcete navštíviť časť Zabezpečenie ochrany dát na portáli Oracle Self Assessment Portal

OBCHODNÉ VÝZVY

OBCHODNÉ RIEŠENIA


PRODUKTY ORACLE PRE STREDNÉ PODNIKY