">
 

Svet sa zmenšuje …

… s pomocou Oracle sa z vás stane medzinárodný podnik.
Aby organizácia prežila i v čase spájania sa medzinárodných trhov, jej obchodné procesy musia byť rýchle a efektívne. Okrem prepojenia rôznych miest je mimoriadne dôležitým faktorom úspechu aj celopodniková komunikácia.
Informácie ako e-maily, záznamy v diári či faxy, prípadne iné dôležité dokumenty musia byť prístupné v ktoromkoľvek momente, z ktoréhokoľvek miesta a z akéhokoľvek zariadenia.

Oracle umiestňuje správne informácie v správnom čase na správne miesto
Oracle Portal zaistí spoločnostiam jednotný prístup k požadovaným informáciám a aplikáciám - osvedčený postup pri optimalizácii podnikových procesov a znižovaní nákladov. Okrem toho poskytuje databáza Oracle takú úroveň bezpečnosti, spoľahlivosti a výkonu, akú u Oracle predpokladáte. Napríklad prístup k citlivým dátam je umožnený iba autorizovaným používateľom. Oracle Portal je možné rozšíriť aj na externých partnerov, ako sú dodávatelia a poskytovatelia služieb, vďaka čomu sa celá komunikácia zefektívni.

Oracle Portal je k dispozícii ako samostatný produkt, alebo ako súčasť Oracle Application Server Standard a Enterprise Edition.

OBCHODNÉ VÝZVY

OBCHODNÉ RIEŠENIA

PRODUKTY ORACLE PRE STREDNÉ PODNIKY