Optimalizovanie vyhodnotených informácií

Manažéri sú frustrovaní, ak majú vykonávať dôležité rozhodnutia bez rýchlej dostupnosti všetkých potrebných informácií. Alebo ak sú informácie v rôznych systémoch a formátoch a je ťažké získať ich zmysluplný prehľad. S otvorenou infraštruktúrou zjednocujúcou a konsolidujúcou informácie získate okamžitý prehľad o informáciách, ktoré potrebujete práve teraz.

Vyhodnocovanie informácií – ide o rozdiel medzi zberom dát a integrovaným informačným zdrojom dostupným v celej organizácii. Vyhodnotené informácie vám poskytnú konkurenčnú výhodu, pretože budete schopní rýchlejšie zareagovať na vznikajúce príležitosti. Bude to mať aj priamy účinok na spokojnosť zákazníkov, pretože rýchlejšie identifikujete trendy a ľahšie uspokojíte ich potreby. Vyhodnotené informácie zvyšujú aj produktivitu pracovníkov, keďže všetci pracujú s rovnakou verziou dát a sú preto schopní lepšie spolupracovať.

Technológia Oracle je založená na otvorených štandardoch, predstavuje ideálny cenovo efektívny základ pre váš integrovaný zdroj informácií. Nech už používate akékoľvek systémy a aplikácie, technológia Oracle ich všetky prepája a poskytuje vám tak možnosť vykonávať rozhodnutia rýchlejšie a spoľahlivejšie. Pomáha vám aj chrániť a zvýšiť využitie už realizovaných investícií do technológií, pretože z vašej existujúcej infraštruktúry získate vyššiu hodnotu.

Čo môžete urobiť už teraz
Odpovedaním na pár otázok na našom portáli s možnosťou samohodnotenia kvality vyhodnotených informácií vo vašej organizácii získate objektívny prehľad o tom, čo v tejto oblasti robíte správne a niekoľko nápadov, čo môžete zlepšiť. Je to úplne bezplatné, k ničomu vás to nezaväzuje a vyžiada si to od vás iba pár minút. Zaujalo vás to?

Kliknite sem, ak chcete navštíviť časť Optimalizovanie vyhodnotených informácií na portáli Oracle Self Assessment Portal

OBCHODNÉ VÝZVY

OBCHODNÉ RIEŠENIA

PRODUKTY ORACLE PRE STREDNÉ PODNIKY