Zlepšenie flexibility procesov

Zjednodušené a predsa flexibilné procesy prevádzkované v otvorenej infraštruktúre vám pomôžu urýchliť vývoj produktov a skrátiť čas potrebný na ich uvedenie na trh. Táto pružnosť predstavuje kľúčovú charakteristiku úspešných organizácií – a za nimi stojacej spoľahlivej a bezpečnej informačnej infraštruktúry. Ak založíte vašu infraštruktúru na otvorených štandardoch, budete schopní vaše systémy a aplikácie vzájomne prepojiť.

Transparentná otvorená architektúra pomáha vašej organizácii fungovať efektívnejšie, pretože zjednodušuje procesy a urýchľuje ich úspešné ukončovanie. To isté platí pre IT procesy – prevádzkové náklady možno znížiť ich synchronizáciou a automatizáciou. Výsledkom bude zvýšená produktivita pracovníkov a IT systémov pri minimálnom zvýšení nákladov.
 
Technológia Oracle pre stredné organizácie je otvorená, má vysokú mieru škálovateľnosti, ľahko sa integruje, jednoducho sa spravuje a pomáha vám rýchlejšie sa prispôsobiť zmenám na trhu či požiadavkám zákazníkov. Riešenia Oracle vám umožňujú dlhodobo prispôsobovať vaše procesy meniacim sa potrebám a neustále tak vnášať hodnotu do vášho podnikania.

Čo môžete urobiť už teraz
Možno vás zaujíma, aké flexibilné sú v skutočnosti vaše procesy a či si nevyžadujú zjednodušenie. Na našom portáli sme vypracovali pre vás krátky samohodnotiaci test – keď odpoviete na jeho otázky, budete si mať možnosť stiahnuť zhodnotenie vašich organizačných procesov a – ak to bude potrebné – zistíte, čo sa dá robiť na ich posilnenie. Vyplnenie dotazníka vás k ničomu nezaväzuje, je úplne bezplatné a nevyžaduje si mnoho času.

Prečo to neskúsiť? Dotazník nájdete v časti Zlepšovanie flexibility procesov na portáli Oracle Self Assessment Portal

OBCHODNÉ VÝZVY

OBCHODNÉ RIEŠENIA

PRODUKTY ORACLE PRE STREDNÉ PODNIKY