Vyššou transparentnosťou k vyššej ziskovosti

Bez ohľadu na veľkosť organizácie, kľúčom k jej konkurencieschopnosti a úspešnosti je schopnosť zhromažďovať a analyzovať prevádzkové dáta a konať na ich základe. Softvérové riešenia business intelligence sú navrhnuté tak, aby kompetentným osobám poskytovali informácie jediným kliknutím a umožnili manažérom podniku identifikovať a správne reagovať na meniace sa podmienky na trhu a dopyt zákazníkov – kedykoľvek a kdekoľvek.

Rozhodujte informovane
S prístupom k jednotnému zdroju presných podnikových dát v reálnom čase dokáže vaša organizácia:

  • rýchlejšie reagovať na meniace sa podmienky na trhu,
  • identifikovať a uvoľniť zablokované miesta v dodávateľskom reťazci,
  • poskytnúť bezpečné informácie, kdekoľvek sú potrebné,
  • identifikovať oblasti možnej úspory nákladov.

Analýza podnikových dát od odborníkov
Špičková databázová technológia Oracle v spojení so skúsenosťami viac ako 120 partnerov Oracle na Slovensku vám pomôže implementovať systém BI rýchlo a s nízkymi nákladmi.

Navštívte stránku siete Oracle Partner Network

OBCHODNÉ RIEŠENIA

PRODUKTY ORACLE PRE STREDNÉ PODNIKY

OBCHODNÉ VÝZVY