Produktívna komunikácia a spolupráca

V ére e-mailov, VoIP a videokonferencií sa účinný manažment informácií stáva dôležitejším ako kedykoľvek predtým. Pri vhodnom používaní môžu komunikačné metódy zvýšiť produktivitu a spokojnosť zákazníkov a zamestnancov. Obrovské množstvo informácií je však možné zvládnuť iba s vhodným softvérovým riešením.
V čoraz väčšej miere musí byť riešenie manažmentu informácií schopné zvládnuť nielen telefón, fax a e-mail. Veľmi rýchlo sa napríklad rozvíja telefonovanie cez internet a videokonferencie. Zabezpečenie trvalého prístupu ku všetkým potrebným dokumentom, akými sú záznamy zo stretnutia, faxy či iná korešpondencia, poskytne transparentnosť dát a umožní ich efektívne spracovanie.

Oracle Collaboration Suite 10g predstavuje sadu nástrojov na spoluprácu s bohatou výbavou funkcií, ktoré môže použiť spoločnosť akejkoľvek veľkosti. Poskytne vám potrebné nástroje na hladkú komunikáciu z akejkoľvek aplikácie a akéhokoľvek zariadenia. Balík Oracle Collaboration Suite je navrhnutý tak, aby posilnil vaše existujúce podnikové procesy a aplikácie. Je cenovo dostupný a modulárny, takže ho môžete dokupovať a nasadzovať do praxe postupne podľa potreby.

S balíkom Oracle Collaboration Suite dokážete poskytnúť správne informácie autorizovaným používateľom kedykoľvek a kdekoľvek ho potrebujú, cez akýkoľvek počítač či zariadenia s pripojením na internet. Spolupráca v reálnom čase urýchľuje podnikateľské procesy, pretože poskytuje jednotlivcom, tímom aj celým organizáciám informáciu o tom, kto je práve pripojený. Vďaka funkcii Unified Messaging dokáže jedna schránka spravovať prichádzajúce e-maily, údaje z kalendára, hlasové odkazy, faxy a správy.

OBCHODNÉ RIEŠENIA

PRODUKTY ORACLE PRE STREDNÉ PODNIKY

OBCHODNÉ VÝZVY