Spokojní zákazníci sú lojálni zákazníci

V každom podnikateľskom odvetví zákazník je a vždy bude najdôležitejším partnerom organizácie. Dlhodobý úspech v podnikaní je možné dosiahnuť iba ak sú zákazníci spokojní. A spokojnosť zákazníka sa dá dosiahnuť iba intenzívnou snahou nadviazať a rozvíjať s ním dobré vzťahy.

Už nestačí mať len kvalitný produkt
Už nestačí, aby zákazníci boli jednoducho spokojní s vaším produktom alebo službou. Kvôli spájaniu trhov a čoraz väčšiemu využitiu internetu pri porovnávaní cien a produktov je stále dôležitejšie zamerať sa na vzťah so zákazníkom počas celého procesu. Získať nového zákazníka je oveľa ťažšie a nákladnejšie ako si udržať existujúceho.

Starajte sa o svojich zákazníkov
Efektívne riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM - customer relationship management) je v úspešnom podnikaní kľúčové. Riešenia CRM podporujú proces predaja tým, že poskytujú spoľahlivé číselné údaje a dáta o zákazníkoch a potenciálnych zákazníkoch každému, kto je do predaja zapojený. Tým, že riešenie CRM poskytne pracovníkovi pri kontakte so zákazníkom prehľad o všetkých jeho objednávkach, ponukách, záznamoch o dodávkach, faktúrach, e-mailoch, faxoch a ostatnej korešpondencii, môže pracovník vyriešiť zákazníkovu žiadosť alebo problém rýchlejšie a presnejšie. CRM je dobré pre vašich zákazníkov a pre vašu organizáciu.

Riešenia CRM od Oracle zahŕňajú širokú škálu aplikácií pre efektívne riadenie vzťahov so zákazníkmi. Otvorená architektúra Oracle umožňuje automatizáciu a zjednodušenie podnikových procesov súvisiacich so zákazníkom. Zabezpečuje optimálnu kvalitu dát a relevantné informácie poskytuje v správnom čase a správnej osobe.

OBCHODNÉ RIEŠENIA

PRODUKTY ORACLE PRE STREDNÉ PODNIKY

OBCHODNÉ VÝZVY