„Riadiace centrum“ podniku

Dnešné rozvíjajúce sa organizácie musia byť schopné skoordinovať veľké množstvo informácií. Každé oddelenie – od manažmentu materiálu, cez výrobu a financie, až po ľudské zdroje, predaj a marketing - potrebuje presne vedieť, čo, kde a kedy je potrebné vykonať.

Jedno „riadiace centrum“ pre celú organizáciu
Aby ste dokázali čo najlepšie využiť zdroje vašej organizácie, potrebujete komplexné softvérové riešenie pre plánovanie podnikových zdrojov (ERP - Enterprise Resource Planning), ktoré bude plniť funkciu riadiaceho centra pre celú organizáciu. Toto „riadiace centrum“ bude zhromažďovať informácie a správy z rôznych oddelení a sprístupňovať ich ostatným. Užívatelia aktualizujú informácie v krátkom čase a tie sú kedykoľvek dostupné komukoľvek, kto ich potrebuje.

Modulárny prístup
Mnohé organizácie nepotrebujú celú škálu funkcií štandardného balíka ERP. Preto sa takéto balíky zvyčajne ponúkajú vo forme jednotlivých modulov, čo umožňuje podniku zaviesť iba moduly, ktoré skutočne potrebujú, a ostatné pridať podľa potreby neskôr. Poskytovatelia riešení ako Oracle dodávajú aj širokú škálu modulov prispôsobených pre konkrétne odvetvia, ktoré obsahujú najlepšie postupy a procesy uplatňované v tomto odvetví.

OBCHODNÉ RIEŠENIA

PRODUKTY ORACLE PRE STREDNÉ PODNIKY

OBCHODNÉ VÝZVY