Ochrana infraštruktúry IT

Pri zaisťovaní bezpečnosti dát sa mnoho organizácií zameriava najmä na autorizáciu prístupu a firewall. Hoci sú takéto kroky nevyhnutné, predstavujú iba časť toho, čo je potrebné vykonať. Ochrana dát nie je iba o zamedzení neautorizovaného vnútorného a vonkajšieho prístupu k citlivým a kľúčovým podnikovým informáciám; ide aj o spoľahlivosť, zálohovanie dát a obnovu dát v prípade neočakávaných udalostí.

Na spoľahlivosti záleží
Pre väčšinu spoločností predstavujú štandardné formy ochrany dát práve autorizácia prístupu a firewall. Napriek tomu je rovnako dôležité zabezpečiť k dátam trvalý prístup a umožniť kompetentným zamestnancom ich prehliadanie či upravovanie. V rušných pracovných dňoch môže preťažený server alebo nedostupná databáza spôsobiť nielen nepríjemný pocit, ale aj stratu zákazníka. Nevyhnutnosťou sú riešenia na ochranu dát, ktoré sú spoľahlivé a škálovateľné.

Štvrťstoročná skúsenosť vie ponúknuť spoľahlivú bezpečnosť
Oracle Database 11g rieši všetky spomenuté aspekty bezpečnosti a mnohé ďalšie. Oracle má 25 rokov skúseností s ochranou a správou podnikových dát. Aktuálne databázové riešenie poskytuje komplexnú ochranu prístupu, spravovanie identít, šifrovanie, škálovateľnosť, zálohovanie a obnovu dát, súlad s predpismi a ešte oveľa viac.

Ďalšie informácie

OBCHODNÉ RIEŠENIA

PRODUKTY ORACLE PRE STREDNÉ PODNIKY

OBCHODNÉ VÝZVY