Ako udržať aplikácie a dáta v bezpečí

Hoci väčšina spoločností by chcela mať jeden zdroj dát a záznamov o svojich aktivitách, v skutočnosti väčšina z nich stále ponecháva dáta vo viacerých databázach a hárkoch v stolových počítačoch. Udržať si prehľad o týchto dátach na rôznych miestach a získať nad nimi kontrolu si vyžaduje veľa úsilia. Takmer vždy utrpí práve presnosť dát.

Pri ukladaní dát na rôzne miesta je takmer nemožné zaviesť centralizované bezpečnostné opatrenia či zaistiť primerané zálohovanie dát a ich obnovu s cieľom ochrániť ich pred zlyhaním systému alebo inými incidentmi.

Vďaka Oracle Application Express môžete konsolidovať informácie a aplikácie na jedinom serveri. Vaša organizácia profituje z veľkého množstva funkcií pre manažment informácií, ktoré sú súčasťou databázovej technológie Oracle vrátane:

  • bezpečnosti: správca databázy môže uplatňovať pravidlá a metódy šifrovania,
  • dostupnosti: aplikácie a dáta sú uložené v centrálnej databáze Oracle, čo zaisťuje ich integritu a bezpečnosť,
  • škálovateľnosti: databázu i Oracle Application Express je možné postupne rozširovať pri ďalšom rozvoji podniku,
  • produktivity: nové aplikácie je možné vyvíjať bez špecializovanej znalosti programovania

Oracle Application Express je čisto webová aplikácia, ktorú nie je potrebné inštalovať na počítači klienta. Prístup je zabezpečený prostredníctvom prehliadača, čo umožňuje mobilný prístup k centrálnemu zdroju dát aj pracovníkom mimo pracoviska.

Organizácia súčasne využíva výhody konsolidovanej IT infraštruktúry, čo výrazne znižuje náklady a administratívne nároky na údržbu, zabezpečenie a riadenie IT prostredia.

OBCHODNÉ RIEŠENIA

PRODUKTY ORACLE PRE STREDNÉ PODNIKY

OBCHODNÉ VÝZVY