Aplikačný server Oracle

Bezkonkurenčná škálovateľnosť, dostupnosť, spravovateľnosť a bezpečnosť
Aplikačný server Oracle – kľúčový prvok Oracle Fusion Middleware – ponúka najkomplexnejšie riešenie v odvetví. Je vhodný pre vývoj, integráciu a nasadenie podnikových aplikácií, portálov a webových služieb. Aplikačný server Oracle je založený na výkonnom a škálovateľnom serveri J2EE a vo svojej kategórii poskytuje špičkové možnosti nasadenia aplikácií, ich podnikovej integrácie a ten najlepší portálový softvér. Aplikačný server Oracle je jedinou platformou navrhnutou pre „grid computing“ a pre podporu servisne orientovanej architektúry počas celého životného cyklu.

Ďalšie informácie o aplikačnom serveri Oracle Application Server získate na adrese

PRODUKTY ORACLE PRE STREDNÉ PODNIKY

OBCHODNÉ RIEŠENIA

OBCHODNÉ VÝZVY