Aplikácie Oracle

Oracle je overeným lídrom na trhu podnikových aplikácií a svojim zákazníkom poskytuje bezkonkurenčné množstvo produktov určených pre konkrétne odvetvie. Tieto produkty navyše získavajú rôzne prestížne ocenenia. V samotnom jadre ponúkajú aplikácie Oracle výhody bezproblémového vlastníctva, vývoja založeného na štandardoch, jediného dátového modelu a vlastnej servisne orientovanej architektúry – na rozdiel od nášho hlavného konkurenta, ktorý zákazníkom ponúka zastaraný kód a systémy bez otvoreného štandardu, drahé aktualizácie a päť samostatných dátových modelov. Flexibilita a jednoduché používanie sú zabudované priamo do produktov Oracle. Dáta poskytnuté vedúcou analytickou firmou Nucleus Research preukázali, že určujeme štandard v ukazovateľoch celkových nákladov na vlastníctvo a návratnosti investícií. Práve preto je Oracle jedinou spoločnosťou, ktorá vám spoľahlivo poskytne skutočnú podnikovú automatizáciu a skutočné úspory na podnikovom IT.

Oracle predstavuje pre podnik lepšiu hodnotu ako SAP – už dnes. Zistite, prečo práve Oracle poskytuje vášmu podniku možnosť voľby.

Oracle neprestáva podporovať a investovať do všetkých produktových radov svojich aplikácií prostredníctvom programu Applications Unlimited. Prečítajte si viac o novinkách vo všetkých produktových radoch Oracle.

PRODUKTY ORACLE PRE STREDNÉ PODNIKY

OBCHODNÉ RIEŠENIA

OBCHODNÉ VÝZVY