Business intelligence je cestou k úspechu

Postupný rast vašej organizácie prináša veľké objemy dát, ktoré prinášajú cenné informácie o tom, čomu vďačíte za úspech. Keďže sú však tieto dáta zvyčajne umiestnené v rôznych systémoch, ťažko sa získavajú a analyzujú.

Riešením je použiť systém business intelligence
(BI), ktorý dokáže všetky tieto dáta zhromaždiť a poskytuje sadu nástrojov na ich analýzu a tvorbu správ. Inštaláciou systému BI vaša organizácia ľahko získa odpovede na rôzne otázky, napríklad:

  • Ktorí zákazníci nám prinášajú najvyšší zisk?
  • Ktoré produkty nám prinášajú najvyšší zisk?
  • Ktorí z našich zamestnancov majú najvyššiu produktivitu?
  • Ktoré z našich produktov sa najlepšie predávajú?

Prepracované systémy BI, ktoré boli v minulosti vyhradené pre veľké organizácie, sú dnes dostupné komukoľvek. Oracle Business Intelligence Standard Edition One predstavuje ucelený krabicový systém BI pre 5-50 používateľov na oddelení alebo v stredne veľkej organizácii. Jeho konfigurácia a inštalácia je jednoduchá. Pokiaľ ide o cenu, vyhovie aj tým najnižším rozpočtom na IT.

Zistite viac o Oracle Business Intelligence Standard Edition One

PRODUKTY ORACLE PRE STREDNÉ PODNIKY

OBCHODNÉ RIEŠENIA

OBCHODNÉ VÝZVY