Oracle Database 11g

Prvá databáza navrhnutá pre „grid computing“
Oracle Database 11g poskytuje rekordný výkon a škálovateľnosť na systémoch Windows, Linux a UNIX. Návratnosť investícií je rýchla a databáza umožňuje používateľom presun z jedného servera na „grid computing“ bez zmeny jediného riadku kódu.
Oracle Database 11g zabezpečí lepšie výsledky automatizáciou administratívnych úloh a poskytnutím špičkovej bezpečnosti a funkcií na zaistenie súladu s predpismi. Jej funkcie typu „Real Application Clusters“ umožňujú najvyššiu možnú dostupnosť dát. S možnosťou výberu medzi rôznymi vydaniami (edíciami) a s nižšími prevádzkovými nákladmi ako u IBM DB2 či Microsoft SQL Server ide o ideálnu voľbu pre stredne veľký a rozvíjajúci sa podnik. Nájdite si to správne vydanie pre vás.

Ďalšie informácie získate na adrese

PRODUKTY ORACLE PRE STREDNÉ PODNIKY

OBCHODNÉ RIEŠENIA

OBCHODNÉ VÝZVY